Skip to main content

Diao Laboratory

Publications

2024

Xue, Meilin; Dong, Lei; Zhang, Honghai; Li, Yangchan; Qiu, Kangqiang; Zhao, Zhicong; Gao, Min; Han, Li; Chan, Anthony K N; Li, Wei; Leung, Keith; Wang, Kitty; Pokharel, Sheela Pangeni; Qing, Ying; Liu, Wei; Wang, Xueer; Ren, Lili; Bi, Hongjie; Yang, Lu; Shen, Chao; Chen, Zhenhua; Melstrom, Laleh; Li, Hongzhi; Timchenko, Nikolai; Deng, Xiaolan; Huang, Wendong; Rosen, Steven T; Tian, Jingyan; Xu, Lin; Diao, Jiajie; Chen, Chun-Wei; Chen, Jianjun; Shen, Baiyong; Chen, Hao; Su, Rui 2024. METTL16 promotes liver cancer stem cell self-renewal via controlling ribosome biogenesis and mRNA translation. Journal of hematology & oncology, 17 1, 7

Diao, Jiajie; Yip, Calvin K; Zhong, Qing 2024. Molecular structures and function of the autophagosome-lysosome fusion machinery. Autophagy reports, 3 1,

2023

Chen, Qixin; Liu, Liu-Yi; Tian, Zhiqi; Fang, Zhou; Wang, Kang-Nan; Shao, Xintian; Zhang, Chengying; Zou, Weiwei; Rowan, Fiona; Qiu, Kangqiang; Ji, Baohua; Guan, Jun-Lin; Li, Dechang; Mao, Zong-Wan; Diao, Jiajie 2023. Mitochondrial nucleoid condensates drive peripheral fission through high membrane curvature. Cell reports, 42 12, 113472

Xu, Xiuqiong; Qiu, Kangqiang; Tian, Zhiqi; Aryal, Chinta; Rowan, Fiona; Chen, Rui; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2023. Probing the dynamic crosstalk of lysosomes and mitochondria with structured illumination microscopy. Trends in analytical chemistry : TRAC, 169 ,

Qiu, Kangqiang; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie 2023. Monitoring lysosomal acidity. Nature chemical biology, 19 12, 1434-1435

Chen, Rui; Qiu, Kangqiang; Leong, Daniel C Y; Kundu, Bidyut Kumar; Zhang, Chengying; Srivastava, Prasenjit; White, Katie E; Li, Guodong; Han, Guanqun; Guo, Ziyuan; Elles, Christopher G; Diao, Jiajie; Sun, Yujie 2023. A general design of pyridinium-based fluorescent probes for enhancing two-photon microscopy. Biosensors & bioelectronics, 239 , 115604

Lai, Ying; Zhao, Chunyu; Tian, Zhiqi; Wang, Chuchu; Fan, Jiaqi; Hu, Xiao; Tu, Jia; Li, Tihui; Leitz, Jeremy; Pfuetzner, Richard A; Liu, Zhengtao; Zhang, Shengnan; Su, Zhaoming; Burré, Jacqueline; Li, Dan; Südhof, Thomas C; Zhu, Zheng-Jiang; Liu, Cong; Brunger, Axel T; Diao, Jiajie 2023. Neutral lysophosphatidylcholine mediates α-synuclein-induced synaptic vesicle clustering. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120 44, e2310174120

Tyoe, Owen; Aryal, Chinta; Diao, Jiajie 2023. Docosahexaenoic acid promotes vesicle clustering mediated by alpha-Synuclein via electrostatic interaction. The European physical journal. E, Soft matter, 46 10, 96

Chen, Rui; Qiu, Kangqiang; Han, Guanqun; Kundu, Bidyut Kumar; Ding, Guodong; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2023. Quantifying cell viability through organelle ratiometric probing. Chemical science, 14 37, 10236-10248

Wang, Yuxin; Chan, Yun-Sheng; Chae, Matthew; Shi, Donglu; Lee, Chen-Yi; Diao, Jiajie 2023. Programmable Digital-Microfluidic Biochips for SARS-CoV-2 Detection. Bioengineering (Basel, Switzerland), 10 8,

Zhang, Chengying; Tian, Zhiqi; Chen, Rui; Rowan, Fiona; Qiu, Kangqiang; Sun, Yujie; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2023. Advanced imaging techniques for tracking drug dynamics at the subcellular level. Advanced drug delivery reviews, 199 , 114978

Bu, Bing; Tian, Zhiqi; Li, Dechang; Zhang, Kai; Chen, Wei; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2023. Double-Transmembrane Domain of SNAREs Decelerates the Fusion by Increasing the Protein-Lipid Mismatch. Journal of molecular biology, 435 13, 168089

Chen, Rui; Wang, Lei; Ding, Guodong; Han, Guanqun; Qiu, Kangqiang; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2023. Constant Conversion Rate of Endolysosomes Revealed by a pH-Sensitive Fluorescent Probe. ACS sensors, 8 5, 2068-2078

Qiu, Kangqiang; Zou, Weiwei; Fang, Zhou; Wang, Yuxin; Bell, Sam; Zhang, Xiang; Tian, Zhiqi; Xu, Xiuqiong; Ji, Baohua; Li, Dechang; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie 2023. 2D MoS2 and BN Nanosheets Damage Mitochondria through Membrane Penetration. ACS nano, 17 5, 4716-4728

Li, Dechang; Diao, Jiajie 2023. Protein-Membrane Interaction at the Pre-Synapse. Journal of molecular biology, 435 1, 167905

Fang, Hongbao; Hu, Lianting; Chen, Qixin; Geng, Shanshan; Qiu, Kangqiang; Wang, Chengjun; Hao, Mingang; Tian, Zhiqi; Chen, Huimin; Liu, Lei; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Dong, Lei; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie 2023. An ER-targeted "reserve-release" fluorogen for topological quantification of reticulophagy. Biomaterials, 292 , 121929

2022

Qiu, Kangqiang; Seino, Ryo; Han, Guanqun; Ishiyama, Munetaka; Ueno, Yuichiro; Tian, Zhiqi; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2022. De novo Design of A Membrane-anchored Probe for Multi-dimensional Quantification of Endocytic Dynamics. Advanced healthcare materials, , e2102185

Shannon, Daniel; Gruber, Weston; Lohmueller, Isaac; Hawryschuk, Ethan; Medley, Wyatt; Poetker, Gavin; Diao, JaiJie 2022. The role of FIP200 in Phagophore formation during Autophagy. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36 Suppl 1 ,

Wang, Lei; Diao, Jiajie 2022. VAMP8 phosphorylation regulates lysosome dynamics during autophagy. Autophagy reports, 1 1, 79-82

Wu, Kai; Sun, Wuxuepeng; Li, Dechang; Diao, Jiajie; Xiu, Peng 2022. Inhibition of Amyloid Nucleation by Steric Hindrance. The journal of physical chemistry. B, 126 48, 10045-10054

Gamage, Dilani G; Melikov, Kamran; Munoz-Tello, Paola; Wherley, Tanner J; Focke, Leah C; Leikina, Evgenia; Huffman, Elliana; Diao, Jiajie; Kojetin, Douglas J; Prasad, Vikram; Chernomordik, Leonid V; Millay, Douglas P 2022. Phosphatidylserine orchestrates Myomerger membrane insertions to drive myoblast fusion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119 38, e2202490119

Fang, Guiqian; Chen, Huimin; Shao, Xintian; Wang, Han; Zhan, Dongxue; Wang, Ran; Meng, Peng; Fang, Hongbao; Liu, Fei; Ling, Peixue; Wu, Zhongyu; Diao, Jiajie; Yao, Qingqiang; Chen, Qixin 2022. Single Image Capture of Bioactive Ion Crosstalk within Inter-Organelle Membrane Contacts at Nanometer Resolution. Small methods, 6 8, e2200321

Qiu, Kangqiang; Zou, Weiwei; Fang, Hongbao; Hao, Mingang; Mehta, Kritika; Tian, Zhiqi; Guan, Jun-Lin; Zhang, Kai; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie 2022. Light-activated mitochondrial fission through optogenetic control of mitochondria-lysosome contacts. Nature communications, 13 1, 4303

Wang, Lei; Chen, Rui; Han, Guanqun; Liu, Xuan; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie; Sun, Yujie 2022. Super-resolution analyzing spatial organization of lysosomes with an organic fluorescent probe. Exploration (Beijing, China), 2 3,

2021

Zheng, Xiaoqiang; Yan, Jin; You, Weiming; Li, Fanni; Diao, Jiajie; He, Wangxiao; Yao, Yu 2021. De Novo Nano-Erythrocyte Structurally Braced by Biomimetic Au(I)-peptide Skeleton for MDM2/MDMX Predation toward Augmented Pulmonary Adenocarcinoma Immunotherapy. Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), , e2100394

Lerner, Eitan; Barth, Anders; Hendrix, Jelle; Ambrose, Benjamin; Birkedal, Victoria; Blanchard, Scott C; Börner, Richard; Sung Chung, Hoi; Cordes, Thorben; Craggs, Timothy D; Deniz, Ashok A; Diao, Jiajie; Fei, Jingyi; Gonzalez, Ruben L; Gopich, Irina V; Ha, Taekjip; Hanke, Christian A; Haran, Gilad; Hatzakis, Nikos S; Hohng, Sungchul; Hong, Seok-Cheol; Hugel, Thorsten; Ingargiola, Antonino; Joo, Chirlmin; Kapanidis, Achillefs N; Kim, Harold D; Laurence, Ted; Lee, Nam Ki; Lee, Tae-Hee; Lemke, Edward A; Margeat, Emmanuel; Michaelis, Jens; Michalet, Xavier; Myong, Sua; Nettels, Daniel; Peulen, Thomas-Otavio; Ploetz, Evelyn; Razvag, Yair; Robb, Nicole C; Schuler, Benjamin; Soleimaninejad, Hamid; Tang, Chun; Vafabakhsh, Reza; Lamb, Don C; Seidel, Claus Am; Weiss, Shimon 2021. FRET-based dynamic structural biology: Challenges, perspectives and an appeal for open-science practices. eLife, 10 ,

Tao, Youqi; Xie, Jingfei; Zhong, Qinglu; Wang, Yongyao; Zhang, Shengnan; Luo, Feng; Wen, Fengcai; Xie, Jingjing; Zhao, Jiawei; Sun, Xiaoou; Long, Houfang; Ma, Junfeng; Zhang, Qian; Long, Jiangang; Fang, Xianyang; Lu, Ying; Li, Dan; Li, Ming; Zhu, Jidong; Sun, Bo; Li, Guohui; Diao, Jiajie; Liu, Cong 2021. A novel partially-open state of SHP2 points to a "multiple gear" regulation mechanism. The Journal of biological chemistry, , 100538

Fang, Hongbao; Geng, Shanshan; Hao, Mingang; Chen, Qixin; Liu, Minglun; Liu, Chunyan; Tian, Zhiqi; Wang, Chengjun; Takebe, Takanori; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie 2021. Simultaneous Zn2+ tracking in multiple organelles using super-resolution morphology-correlated organelle identification in living cells. Nature communications, 12 1, 109

Zou, Weiwei; Chen, Qixin; Slone, Jesse; Yang, Li; Lou, Xiaoting; Diao, Jiajie; Huang, Taosheng 2021. Nanoscopic quantification of sub-mitochondrial morphology, mitophagy and mitochondrial dynamics in living cells derived from patients with mitochondrial diseases. Journal of nanobiotechnology, 19 1, 136

Chen, Qixin; Hao, Mingang; Wang, Lei; Li, Linsen; Chen, Yang; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Pfuetzner, Richard A; Zhong, Qing; Brunger, Axel T; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2021. Prefused lysosomes cluster on autophagosomes regulated by VAMP8. Cell death & disease, 12 10, 939

Yan, Jin; Wang, Yang; Li, Xiao; Guo, Dongnan; Zhou, Zhengjun; Bai, Ge; Li, Jianhui; Huang, Na; Diao, Jiajie; Li, Yong; He, Wangxiao; Liu, Wenjia; Tao, Kaishan 2021. A Bionic Nano-Band-Aid Constructed by the Three-Stage Self-Assembly of Peptides for Rapid Liver Hemostasis. Nano letters, 21 17, 7166-7174

Wang, Kang-Nan; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Liu, Liu-Yi; Zhang, Chengying; Tan, Cai-Ping; Zhang, Jie; Ling, Peixue; Liu, Fei; Chen, Qixin; Diao, Jiajie; Mao, Zong-Wan 2021. A Continuous Add-On Probe Reveals the Nonlinear Enlargement of Mitochondria in Light-Activated Oncosis. Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8 17, e2004566

Du, Yang; Lai, Ying; Liu, Ji-Yan; Diao, Jiajie 2021. Epigenetic Quantification of DNA 5-Hydroxymethylcytosine Using DNA Hybridization-Based Single-Molecule Immunofluorescent Imaging. Small methods, 5 5, e2100061

Aryal, Chinta Mani; Tyoe, Owen; Diao, Jiajie 2021. Lipid Species Dependent Vesicles Clustering Caused by alpha-Synuclein as Revealed by Single-Vesicle Imaging with Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy. Biophysics reports, 7 6, 437-448

2020

Wang, Chuchu; Tu, Jia; Zhang, Shengnan; Cai, Bin; Liu, Zhenying; Hou, Shouqiao; Zhong, Qinglu; Hu, Xiao; Liu, Wenbin; Li, Guohui; Liu, Zhijun; He, Lin; Diao, Jiajie; Zhu, Zheng-Jiang; Li, Dan; Liu, Cong 2020. Different regions of synaptic vesicle membrane regulate VAMP2 conformation for the SNARE assembly. Nature communications, 11 1, 1531

Chen, Qixin; Shao, Xintian; Hao, Mingang; Fang, Hongbao; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Li, Miaoling; Wang, Chenran; Ji, Liangnian; Chao, Hui; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2020. Quantitative analysis of interactive behavior of mitochondria and lysosomes using structured illumination microscopy. Biomaterials, 250 , 120059

Sun, Jian; Du, Ke; Diao, Jiajie; Cai, Xuetong; Feng, Fude; Wang, Shu 2020. GSH and H2O2 Co-Activatable Mitochondria-Targeted Photodynamic Therapy under Normoxia and Hypoxia. Angewandte Chemie (International ed. in English), ,

Qiu, Kangqiang; Du, Yang; Liu, Jiyan; Guan, Jun-Lin; Chao, Hui; Diao, Jiajie 2020. Super-resolution observation of lysosomal dynamics with fluorescent gold nanoparticles. Theranostics, 10 13, 6072-6081

Li, Miaoling; Oh, Teak-Jung; Fan, Huaxun; Diao, Jiajie; Zhang, Kai 2020. Syntaxin Clustering and Optogenetic Control for Synaptic Membrane Fusion. Journal of molecular biology, ,

Liu, Liu-Yi; Fang, Hongbao; Chen, Qixin; Chan, Michael Ho-Yeung; Ng, Maggie; Wang, Kang-Nan Wang; Liu, Wenting; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie; Mao, Zong-Wan; Yam, Vivian W W 2020. Multiple-Color Platinum Complex with Super-Large Stokes Shift for Super-Resolution Imaging of Autolysosome Escape. Angewandte Chemie (International ed. in English), ,

Chen, Qixin; Fang, Hongbao; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Geng, Shanshan; Zhang, Yuming; Fan, Huaxun; Xiang, Pan; Zhang, Jie; Tian, Xiaohe; Zhang, Kai; He, Weijiang; Guo, Zijian; Diao, Jiajie 2020. A dual-labeling probe to track functional mitochondria-lysosome interactions in live cells. Nature communications, 11 1, 6290

Wu, Kai; Li, Dechang; Xiu, Peng; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2020. O-GlcNAcylation inhibits the oligomerization of alpha-synuclein by declining intermolecular hydrogen bonds through a steric effect. Physical biology, 18 1, 016002

Li, Miaoling; Oh, Teak-Jung; Fan, Huaxun; Diao, Jiajie; Zhang, Kai 2020. Corrigendum to "Syntaxin Clustering and Optogenetic Control for Synaptic Membrane Fusion" [J. Mol. Biol. 432 (2020) 4773-4782]. Journal of molecular biology, 432 23, 6228-6229

Cai, Bin; Liu, Jie; Zhao, Yunfei; Xu, Xiangyu; Bu, Bing; Li, Dechang; Zhang, Lei; Dong, Wei; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2020. Single-vesicle imaging quantifies calcium's regulation of nanoscale vesicle clustering mediated by ?-synuclein. Microsystems & nanoengineering, 6 , 38

Intranet Login

Contact Us

Department of
Cancer Biology

Vontz Center for Molecular Studies
3125 Eden Avenue
PO Box 670521
Cincinnati, OH 45267-0521

Mail Location: 0521
Phone: 513-558-5323
Fax: 513-558-1190
Email: cbrecruitment@uc.edu