Skip to main content

Research Activities

The Division of General Obstetrics and Gynecology has been involved in several research projects.  The majority of our research has benefitted from our association with our subspecialty divisions (Maternal Fetal Medicine, Urogynecology and Reproductive Endocrinology and Infertility).

Our publications:

2021

Zheng, Xiaoqiang; Yan, Jin; You, Weiming; Li, Fanni; Diao, Jiajie; He, Wangxiao; Yao, Yu 2021. De Novo Nano-Erythrocyte Structurally Braced by Biomimetic Au(I)-peptide Skeleton for MDM2/MDMX Predation toward Augmented Pulmonary Adenocarcinoma Immunotherapy. Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), , e2100394

Lerner, Eitan; Barth, Anders; Hendrix, Jelle; Ambrose, Benjamin; Birkedal, Victoria; Blanchard, Scott C; Börner, Richard; Sung Chung, Hoi; Cordes, Thorben; Craggs, Timothy D; Deniz, Ashok A; Diao, Jiajie; Fei, Jingyi; Gonzalez, Ruben L; Gopich, Irina V; Ha, Taekjip; Hanke, Christian A; Haran, Gilad; Hatzakis, Nikos S; Hohng, Sungchul; Hong, Seok-Cheol; Hugel, Thorsten; Ingargiola, Antonino; Joo, Chirlmin; Kapanidis, Achillefs N; Kim, Harold D; Laurence, Ted; Lee, Nam Ki; Lee, Tae-Hee; Lemke, Edward A; Margeat, Emmanuel; Michaelis, Jens; Michalet, Xavier; Myong, Sua; Nettels, Daniel; Peulen, Thomas-Otavio; Ploetz, Evelyn; Razvag, Yair; Robb, Nicole C; Schuler, Benjamin; Soleimaninejad, Hamid; Tang, Chun; Vafabakhsh, Reza; Lamb, Don C; Seidel, Claus Am; Weiss, Shimon 2021. FRET-based dynamic structural biology: Challenges, perspectives and an appeal for open-science practices. eLife, 10 ,

Tao, Youqi; Xie, Jingfei; Zhong, Qinglu; Wang, Yongyao; Zhang, Shengnan; Luo, Feng; Wen, Fengcai; Xie, Jingjing; Zhao, Jiawei; Sun, Xiaoou; Long, Houfang; Ma, Junfeng; Zhang, Qian; Long, Jiangang; Fang, Xianyang; Lu, Ying; Li, Dan; Li, Ming; Zhu, Jidong; Sun, Bo; Li, Guohui; Diao, Jiajie; Liu, Cong 2021. A novel partially-open state of SHP2 points to a "multiple gear" regulation mechanism. The Journal of biological chemistry, , 100538

Fang, Hongbao; Geng, Shanshan; Hao, Mingang; Chen, Qixin; Liu, Minglun; Liu, Chunyan; Tian, Zhiqi; Wang, Chengjun; Takebe, Takanori; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie 2021. Simultaneous Zn2+ tracking in multiple organelles using super-resolution morphology-correlated organelle identification in living cells. Nature communications, 12 1, 109

Zou, Weiwei; Chen, Qixin; Slone, Jesse; Yang, Li; Lou, Xiaoting; Diao, Jiajie; Huang, Taosheng 2021. Nanoscopic quantification of sub-mitochondrial morphology, mitophagy and mitochondrial dynamics in living cells derived from patients with mitochondrial diseases. Journal of nanobiotechnology, 19 1, 136

Wang, Chenran; Haas, Michael A; Yeo, Syn Kok; Paul, Ritama; Yang, Fuchun; Vallabhapurapu, Subrahmanya; Qi, Xiaoyang; Plas, David R; Guan, Jun-Lin 2021. Autophagy mediated lipid catabolism facilitates glioma progression to overcome bioenergetic crisis. British journal of cancer, ,

Czyzyk-Krzeska, Maria F; Landero Figueroa, Julio A; Gulati, Shuchi; Cunningham, John T; Meller, Jarek; ShamsaeI, Behrouz; Vemuri, Bhargav; Plas, David R 2021. Molecular and Metabolic Subtypes in Sporadic and Inherited Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Genes, 12 3,

Qing, Ying; Dong, Lei; Gao, Lei; Li, Chenying; Li, Yangchan; Han, Li; Prince, Emily; Tan, Brandon; Deng, Xiaolan; Wetzel, Collin; Shen, Chao; Gao, Min; Chen, Zhenhua; Li, Wei; Zhang, Bin; Braas, Daniel; Ten Hoeve, Johanna; Sanchez, Gerardo Javier; Chen, Huiying; Chan, Lai N; Chen, Chun-Wei; Ann, David; Jiang, Lei; Müschen, Markus; Marcucci, Guido; Plas, David R; Li, Zejuan; Su, Rui; Chen, Jianjun 2021. R-2-hydroxyglutarate attenuates aerobic glycolysis in leukemia by targeting the FTO/m6A/PFKP/LDHB axis. Molecular cell, 81 5, 922-939.e9

Czyzyk-Krzeska, Maria F; Meller, Jarek; Landero Figueroa, Julio A; Plas, David R; Cunningham, John T 2021. Metabolic subtypes of clear cell renal cell carcinoma defined by tobacco smoking. Molecular & cellular oncology, 8 2, 1859917

Koehler, Abigail; Karve, Aniruddha; Desai, Pankaj; Arbiser, Jack; Plas, David R; Qi, Xiaoyang; Read, Renee D; Sasaki, Atsuo T; Gawali, Vaibhavkumar S; Toukam, Donatien K; Bhattacharya, Debanjan; Kallay, Laura; Pomeranz Krummel, Daniel A; Sengupta, Soma 2021. Reuse of Molecules for Glioblastoma Therapy. Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14 2,

Reigle, James; Secic, Dina; Biesiada, Jacek; Wetzel, Collin; Shamsaei, Behrouz; Chu, Johnson; Zang, Yuanwei; Zhang, Xiang; Talbot, Nicholas J; Bischoff, Megan E; Zhang, Yongzhen; Thakar, Charuhas V; Gaitonde, Krishnanath; Sidana, Abhinav; Bui, Hai; Cunningham, John T; Zhang, Qing; Schmidt, Laura S; Linehan, W Marston; Medvedovic, Mario; Plas, David R; Figueroa, Julio A Landero; Meller, Jarek; Czyzyk-Krzeska, Maria F 2021. Tobacco smoking induces metabolic reprogramming of renal cell carcinoma. The Journal of clinical investigation, 131 1,

Bischoff, Megan E; Zang, Yuanwei; Chu, Johnson; Price, Adam D; Ehmer, Birgit; Talbot, Nicholas J; Newbold, Michael J; Paul, Anurag; Guan, Jun-Lin; Plas, David R; Meller, Jarek; Czyzyk-Krzeska, Maria F 2021. Selective MAP1LC3C (LC3C) autophagy requires noncanonical regulators and the C-terminal peptide. The Journal of cell biology, 220 7,

Liu, Yuhao; Zhao, Ying; Shukha, Yousef; Lu, Haocheng; Wang, Lu; Liu, Zhipeng; Liu, Cai; Zhao, Yang; Wang, Huilun; Zhao, Guizhen; Liang, Wenying; Fan, Yanbo; Chang, Lin; Yurdagul, Arif; Pattillo, Christopher B; Orr, A Wayne; Aviram, Michael; Wen, Bo; Garcia-Barrio, Minerva T; Zhang, Jifeng; Liu, Wanqing; Sun, Duxin; Hayek, Tony; Chen, Y Eugene; Rom, Oren 2021. Dysregulated oxalate metabolism is a driver and therapeutic target in atherosclerosis. Cell reports, 36 4, 109420

Zhao, Guizhen; Chang, Ziyi; Zhao, Yang; Guo, Yanhong; Lu, Haocheng; Liang, Wenying; Rom, Oren; Wang, Huilun; Sun, Jinjian; Zhu, Tianqing; Fan, Yanbo; Chang, Lin; Yang, Bo; Garcia-Barrio, Minerva T; Chen, Y Eugene; Zhang, Jifeng 2021. KLF11 protects against abdominal aortic aneurysm through inhibition of endothelial cell dysfunction. JCI insight, 6 5,

Lu, Haocheng; Sun, Jinjian; Hamblin, Milton H; Chen, Y Eugene; Fan, Yanbo 2021. Transcription factor EB regulates cardiovascular homeostasis. EBioMedicine, 63 , 103207

Du, Wa; Ren, Lu; Hamblin, Milton H; Fan, Yanbo 2021. Endothelial Cell Glucose Metabolism and Angiogenesis. Biomedicines, 9 2,

Liang, Wenying; Lu, Haocheng; Sun, Jinjian; Zhao, Guizhen; Wang, Huilun; Guo, Yanhong; Eitzman, Daniel; Chen, Y Eugene; Fan, Yanbo; Zhang, Jifeng 2021. KLF11 Protects against Venous Thrombosis via Suppressing Tissue Factor Expression. Thrombosis and haemostasis, ,

Bourn, Jennifer R; Ruiz-Torres, Sasha J; Hunt, Brian G; Benight, Nancy M; Waltz, Susan E 2021. Tumor cell intrinsic RON signaling suppresses innate immune responses in breast cancer through inhibition of IRAK4 signaling. Cancer letters, 503 , 75-90

Wicker, Christina A; Hunt, Brian G; Krishnan, Sunil; Aziz, Kathryn; Parajuli, Shobha; Palackdharry, Sarah; Elaban, William R; Wise-Draper, Trisha M; Mills, Gordon B; Waltz, Susan E; Takiar, Vinita 2021. Glutaminase inhibition with telaglenastat (CB-839) improves treatment response in combination with ionizing radiation in head and neck squamous cell carcinoma models. Cancer letters, 502 , 180-188

Tang, Xin; Angst, Gabrielle; Haas, Michael; Yang, Fuchun; Wang, Chenran 2021. The Characterization of a Subependymal Giant Astrocytoma-Like Cell Line from Murine Astrocyte with mTORC1 Hyperactivation. International journal of molecular sciences, 22 8,

Wang, Chenran; Haas, Michael; Yeo, Syn Kok; Sebti, Salwa; Fernández, Álvaro F; Zou, Zhongju; Levine, Beth; Guan, Jun-Lin 2021. Enhanced autophagy in Becn1F121A/F121A knockin mice counteracts aging-related neural stem cell exhaustion and dysfunction. Autophagy, , 1-14

Vilfranc, Chrystelle L; Che, Li-Xiao; Patra, Krushna C; Niu, Liang; Olowokure, Olugbenga; Wang, Jiang; Shah, Shimul A; Du, Chun-Ying 2021. BIR repeat-containing ubiquitin conjugating enzyme (BRUCE) regulation of ?-catenin signaling in the progression of drug-induced hepatic fibrosis and carcinogenesis. World journal of hepatology, 13 3, 343-361

Terasawa, Kazue; Kato, Yuji; Ikami, Yuta; Sakamoto, Kensaku; Ohtake, Kazumasa; Kusano, Seisuke; Tomabechi, Yuri; Kukimoto-Niino, Mutsuko; Shirouzu, Mikako; Guan, Jun-Lin; Kobayashi, Toshihide; Iwata, Takanori; Watabe, Tetsuro; Yokoyama, Shigeyuki; Hara-Yokoyama, Miki 2021. Direct homophilic interaction of LAMP2A with the two-domain architecture revealed by site-directed photo-crosslinks and steric hindrances in mammalian cells. Autophagy, , 1-19

Hao, Mingang; Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2021. Autophagy inhibition perturbs ERBB2 trafficking and abolishes tumorigenesis in ERBB2-driven breast cancer. Autophagy, 17 4, 1059-1060

Yang, Yongguang; Leonard, Marissa; Luo, Zhenhua; Yeo, Syn; Bick, Gregory; Hao, Mingang; Cai, Chunmiao; Charif, Mahmoud; Wang, Jiang; Guan, Jun-Lin; Lower, Elyse E; Zhang, Xiaoting 2021. Functional cooperation between co-amplified genes promotes aggressive phenotypes of HER2-positive breast cancer. Cell reports, 34 10, 108822

Hao, Mingang; Yeo, Syn Kok; Turner, Kevin; Harold, Alexis; Yang, Yongguang; Zhang, Xiaoting; Guan, Jun-Lin 2021. Autophagy Blockade Limits HER2+ Breast Cancer Tumorigenesis by Perturbing HER2 Trafficking and Promoting Release Via Small Extracellular Vesicles. Developmental cell, 56 3, 341-355.e5

Yi, Fei; Zhang, Ying; Wang, Zhijun; Wang, Zhuo; Li, Ziwei; Zhou, Tingting; Xu, Hongde; Liu, Jingwei; Jiang, Bo; Li, Xiaoman; Wang, Liang; Bai, Ning; Guo, Qiqiang; Guan, Yi; Feng, Yanling; Mao, Zhiyong; Fan, Guangjian; Zhang, Shengping; Wang, Chuangui; Cao, Longyue; O'Rourke, Brian P; Wang, Yang; Wu, Yanmei; Wu, Boquan; You, Shilong; Zhang, Naijin; Guan, Junlin; Song, Xiaoyu; Sun, Yingxian; Wei, Shi; Cao, Liu 2021. The deacetylation-phosphorylation regulation of SIRT2-SMC1A axis as a mechanism of antimitotic catastrophe in early tumorigenesis. Science advances, 7 9,

Turner, Kevin M; Yeo, Syn Kok; Holm, Tammy M; Shaughnessy, Elizabeth; Guan, Jun-Lin 2021. Heterogeneity Within Molecular Subtypes of Breast Cancer. American journal of physiology. Cell physiology, ,

Wang, Lingyan; Song, Kun; Hao, Wenzhuo; Wu, Yakun; Patil, Girish; Hua, Fang; Sun, Yiwen; Huang, Chaoqun; Ritchey, Jerry; Jones, Clinton; Liu, Lin; Guan, Jun-Lin; Li, Shitao 2021. FIP200 restricts RNA virus infection by facilitating RIG-I activation. Communications biology, 4 1, 921

2020

Jones, LaQuita M; Melgar, Katelyn; Bolanos, Lyndsey; Hueneman, Kathleen; Walker, Morgan M; Jiang, Jian-Kang; Wilson, Kelli M; Zhang, Xiaohu; Shen, Jian; Jiang, Fan; Sutter, Patrick; Wang, Amy; Xu, Xin; Tawa, Gregory J; Hoyt, Scott B; Wunderlich, Mark; O'Brien, Eric; Perentesis, John P; Starczynowski, Daniel T; Thomas, Craig J 2020. Targeting AML-associated FLT3 mutations with a type I kinase inhibitor. The Journal of clinical investigation, ,

Niederkorn, Madeline; Hueneman, Kathleen; Choi, Kwangmin; Varney, Melinda E; Romano, Laurel; Pujato, Mario A; Greis, Kenneth D; Inoue, Jun-Ichiro; Meetei, Ruhikanta; Starczynowski, Daniel T 2020. TIFAB Regulates USP15-Mediated p53 Signaling during Stressed and Malignant Hematopoiesis. Cell reports, 30 8, 2776-2790.e6

Muto, Tomoya; Walker, Callum S; Choi, Kwangmin; Hueneman, Kathleen; Smith, Molly A; Gul, Zartash; Garcia-Manero, Guillermo; Ma, Averil; Zheng, Yi; Starczynowski, Daniel T 2020. Adaptive response to inflammation contributes to sustained myelopoiesis and confers a competitive advantage in myelodysplastic syndrome HSCs. Nature immunology, 21 5, 535-545

Wang, Chuchu; Tu, Jia; Zhang, Shengnan; Cai, Bin; Liu, Zhenying; Hou, Shouqiao; Zhong, Qinglu; Hu, Xiao; Liu, Wenbin; Li, Guohui; Liu, Zhijun; He, Lin; Diao, Jiajie; Zhu, Zheng-Jiang; Li, Dan; Liu, Cong 2020. Different regions of synaptic vesicle membrane regulate VAMP2 conformation for the SNARE assembly. Nature communications, 11 1, 1531

Chen, Qixin; Shao, Xintian; Hao, Mingang; Fang, Hongbao; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Li, Miaoling; Wang, Chenran; Ji, Liangnian; Chao, Hui; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2020. Quantitative analysis of interactive behavior of mitochondria and lysosomes using structured illumination microscopy. Biomaterials, 250 , 120059

Sun, Jian; Du, Ke; Diao, Jiajie; Cai, Xuetong; Feng, Fude; Wang, Shu 2020. GSH and H2O2 Co-Activatable Mitochondria-Targeted Photodynamic Therapy under Normoxia and Hypoxia. Angewandte Chemie (International ed. in English), ,

Qiu, Kangqiang; Du, Yang; Liu, Jiyan; Guan, Jun-Lin; Chao, Hui; Diao, Jiajie 2020. Super-resolution observation of lysosomal dynamics with fluorescent gold nanoparticles. Theranostics, 10 13, 6072-6081

Li, Miaoling; Oh, Teak-Jung; Fan, Huaxun; Diao, Jiajie; Zhang, Kai 2020. Syntaxin Clustering and Optogenetic Control for Synaptic Membrane Fusion. Journal of molecular biology, ,

Liu, Liu-Yi; Fang, Hongbao; Chen, Qixin; Chan, Michael Ho-Yeung; Ng, Maggie; Wang, Kang-Nan Wang; Liu, Wenting; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie; Mao, Zong-Wan; Yam, Vivian W W 2020. Multiple-Color Platinum Complex with Super-Large Stokes Shift for Super-Resolution Imaging of Autolysosome Escape. Angewandte Chemie (International ed. in English), ,

Chen, Qixin; Fang, Hongbao; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Geng, Shanshan; Zhang, Yuming; Fan, Huaxun; Xiang, Pan; Zhang, Jie; Tian, Xiaohe; Zhang, Kai; He, Weijiang; Guo, Zijian; Diao, Jiajie 2020. A dual-labeling probe to track functional mitochondria-lysosome interactions in live cells. Nature communications, 11 1, 6290

Wu, Kai; Li, Dechang; Xiu, Peng; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2020. O-GlcNAcylation inhibits the oligomerization of alpha-synuclein by declining intermolecular hydrogen bonds through a steric effect. Physical biology, 18 1, 016002

Li, Miaoling; Oh, Teak-Jung; Fan, Huaxun; Diao, Jiajie; Zhang, Kai 2020. Corrigendum to "Syntaxin Clustering and Optogenetic Control for Synaptic Membrane Fusion" [J. Mol. Biol. 432 (2020) 4773-4782]. Journal of molecular biology, 432 23, 6228-6229

DeVore, Stanley B; Gonzalez, Tammy; Sherenian, Michael G; Herr, Andrew B; Khurana Hershey, Gurjit K 2020. On the Surface: Skin Microbial Exposure Contributes to Allergic Disease. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, ,

Wu, Hsin-Jung; Hao, Mingang; Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2020. FAK signaling in cancer-associated fibroblasts promotes breast cancer cell migration and metastasis by exosomal miRNAs-mediated intercellular communication. Oncogene, ,

Okamoto, Takako; Yeo, Syn Kok; Hao, Mingang; Copley, Mary Rose; Haas, Michael A; Chen, Song; Guan, Jun-Lin 2020. FIP200 Suppresses Immune Checkpoint Therapy Responses in Breast Cancers by Limiting AZI2/TBK1/IRF Signaling Independent of Its Canonical Autophagy Function. Cancer research, 80 17, 3580-3592

Yeo, Syn Kok; Wang, Chenran; Guan, Jun-Lin 2020. Role of FIP200 in inflammatory processes beyond its canonical autophagy function. Biochemical Society transactions, 48 4, 1599-1607

Yeo, Syn Kok; Zhu, Xiaoting; Okamoto, Takako; Hao, Mingang; Wang, Cailian; Lu, Peixin; Lu, Long Jason; Guan, Jun-Lin 2020. Single-cell RNA-sequencing reveals distinct patterns of cell state heterogeneity in mouse models of breast cancer. eLife, 9 ,

Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2020. Regulation of immune checkpoint blockade efficacy in breast cancer by FIP200: A canonical-autophagy-independent function. Cell stress, 4 8, 216-217

Paul, Ritama; Luo, Ming; Mo, Xueying; Lu, Jason; Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2020. Correction to: FAK activates AKT-mTOR signaling to promote the growth and progression of MMTV-Wnt1-driven basal-like mammary tumors. Breast cancer research : BCR, 22 1, 71

Paul, Ritama; Luo, Ming; Mo, Xueying; Lu, Jason; Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2020. FAK activates AKT-mTOR signaling to promote the growth and progression of MMTV-Wnt1-driven basal-like mammary tumors. Breast cancer research : BCR, 22 1, 59

Yang, Fuchun; Sun, Shaogang; Wang, Chenran; Haas, Michael; Yeo, Syn; Guan, Jun-Lin 2020. Targeted therapy for mTORC1-driven tumours through HDAC inhibition by exploiting innate vulnerability of mTORC1 hyper-activation. British journal of cancer, 122 12, 1791-1802

Ren, Yan; Sivaganesan, Siva; Clark, Nicholas A; Zhang, Lixia; Biesiada, Jacek; Niu, Wen; Plas, David R; Medvedovic, Mario 2020. Predicting mechanism of action of cellular perturbations with pathway activity signatures. Bioinformatics (Oxford, England), ,

Zhao, Yang; Chang, Ziyi; Zhao, Guizhen; Lu, Haocheng; Xiong, Wenhao; Liang, Wenying; Wang, Huilun; Villacorta, Luis; Garcia-Barrio, Minerva T; Zhu, Tianqing; Guo, Yanhong; Fan, Yanbo; Chang, Lin; Schopfer, Francisco J; Freeman, Bruce A; Zhang, Jifeng; Chen, Y Eugene 2020. Suppression of Vascular Macrophage Activation by Nitro-Oleic Acid and its Implication for Abdominal Aortic Aneurysm Therapy. Cardiovascular drugs and therapy, ,

Lu, Haocheng; Sun, Jinjian; Liang, Wenying; Chang, Ziyi; Rom, Oren; Zhao, Yang; Zhao, Guizhen; Xiong, Wenhao; Wang, Huilun; Zhu, Tianqing; Guo, Yanhong; Chang, Lin; Garcia-Barrio, Minerva T; Zhang, Jifeng; Chen, Y Eugene; Fan, Yanbo 2020. Cyclodextrin Prevents Abdominal Aortic Aneurysm via Activation of Vascular Smooth Muscle Cell TFEB. Circulation, ,

Chang, Ziyi; Zhao, Guizhen; Zhao, Yang; Lu, Haocheng; Xiong, Wenhao; Liang, Wenying; Sun, Jinjian; Wang, Huilun; Zhu, Tianqing; Rom, Oren; Guo, Yanhong; Fan, Yanbo; Chang, Lin; Yang, Bo; Garcia-Barrio, Minerva T; Lin, Jiandie D; Chen, Y Eugene; Zhang, Jifeng 2020. BAF60a Deficiency in Vascular Smooth Muscle Cells Prevents Abdominal Aortic Aneurysm by Reducing Inflammation and Extracellular Matrix Degradation. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 40 10, 2494-2507

Sun, Yifang; Venugopal, Jessica; Guo, Chiao; Fan, Yanbo; Li, Jianping; Gong, Yanjun; Chen, Y Eugene; Zhang, Haoming; Eitzman, Daniel T 2020. Clopidogrel Resistance in a Murine Model of Diet-Induced Obesity Is Mediated by the Interleukin-1 Receptor and Overcome With DT-678. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, , ATVBAHA120314146

Zhang, Xuejing; Tang, Xuelian; Ma, Feifei; Fan, Yanbo; Sun, Ping; Zhu, Tianqing; Zhang, Jifeng; Hamblin, Milton H; Chen, Y Eugene; Yin, Ke-Jie 2020. Endothelium-targeted overexpression of Krüppel-like factor 11 protects the blood-brain barrier function after ischemic brain injury. Brain pathology (Zurich, Switzerland), ,

Sun, Jinjian; Lu, Haocheng; Liang, Wenying; Zhao, Guizhen; Ren, Lu; Hu, Die; Chang, Ziyi; Liu, Yuhao; Garcia-Barrio, Minerva T; Zhang, Jifeng; Chen, Y Eugene; Fan, Yanbo 2020. Endothelial TFEB (Transcription Factor EB) Improves Glucose Tolerance via Upregulation of IRS (Insulin Receptor Substrate) 1 and IRS2. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, , ATVBAHA120315310

Rom, Oren; Liu, Yuhao; Liu, Zhipeng; Zhao, Ying; Wu, Jianfeng; Ghrayeb, Alia; Villacorta, Luis; Fan, Yanbo; Chang, Lin; Wang, Lu; Liu, Cai; Yang, Dongshan; Song, Jun; Rech, Jason C; Guo, Yanhong; Wang, Huilun; Zhao, Guizhen; Liang, Wenying; Koike, Yui; Lu, Haocheng; Koike, Tomonari; Hayek, Tony; Pennathur, Subramaniam; Xi, Chuanwu; Wen, Bo; Sun, Duxin; Garcia-Barrio, Minerva T; Aviram, Michael; Gottlieb, Eyal; Mor, Inbal; Liu, Wanqing; Zhang, Jifeng; Chen, Y Eugene 2020. Glycine-based treatment ameliorates NAFLD by modulating fatty acid oxidation, glutathione synthesis, and the gut microbiome. Science translational medicine, 12 572,

Manz, Theresa D; Sivakumaren, Sindhu C; Yasgar, Adam; Hall, Matthew D; Davis, Mindy I; Seo, Hyuk-Soo; Card, Joseph D; Ficarro, Scott B; Shim, Hyeseok; Marto, Jarrod A; Dhe-Paganon, Sirano; Sasaki, Atsuo T; Boxer, Matthew B; Simeonov, Anton; Cantley, Lewis C; Shen, Min; Zhang, Tinghu; Ferguson, Fleur M; Gray, Nathanael S 2020. Structure-Activity Relationship Study of Covalent Pan-phosphatidylinositol 5-Phosphate 4-Kinase Inhibitors. ACS medicinal chemistry letters, 11 3, 346-352

Hunt, Brian G; Wicker, Christina A; Bourn, Jennifer R; Lower, Elyse E; Takiar, Vinita; Waltz, Susan E 2020. MST1R (RON) expression is a novel prognostic biomarker for metastatic progression in breast cancer patients. Breast cancer research and treatment, ,

Sullivan, Camille; Brown, Nicholas E; Vasiliauskas, Juozas; Pathrose, Peterson; Starnes, Sandra L; Waltz, Susan E 2020. Prostate Epithelial RON Signaling Promotes M2 Macrophage Activation to Drive Prostate Tumor Growth and Progression. Molecular cancer research : MCR, ,

Pease, Nicholas A; Shephard, Miranda S; Sertorio, Mathieu; Waltz, Susan E; Vinnedge, Lisa M Privette 2020. DEK Expression in Breast Cancer Cells Leads to the Alternative Activation of Tumor Associated Macrophages. Cancers, 12 7,

Nowrouzi, Ali; Sertorio, Mathieu G; Akbarpour, Mahdi; Knoll, Maximillian; Krunic, Damir; Kuhar, Matthew; Schwager, Christian; Brons, Stephan; Debus, Jürgen; Wells, Susanne I; Wells, James M; Abdollahi, Amir 2020. Personalized Assessment of Normal Tissue Radiosensitivity via Transcriptome Response to Photon, Proton and Carbon Irradiation in Patient-Derived Human Intestinal Organoids. Cancers, 12 2,

Sertorio, Mathieu; Nowrouzi, Ali; Akbarpour, Mahdi; Chetal, Kashish; Salomonis, Nathan; Brons, Stephan; Mascia, Anthony; Ionascu, Dan; Shelby McCauley, ; Kupneski, Taylor; Köthe, Andreas; Debus, Jürgen; Perentesis, John P; Abdollahi, Amir; Zheng, Yi; Wells, Susanne I 2020. Differential transcriptome response to proton versus X-ray radiation reveals novel candidate targets for combinatorial PT therapy in lymphoma. Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, ,

Marion, William; Boettcher, Steffen; Ruiz-Torres, Sonya; Lummertz da Rocha, Edroaldo; Lundin, Vanessa; Morris, Vivian; Chou, Stephanie; Zhao, Anna M; Kubaczka, Caroline; Aumais, Olivia; Zhang, Yosra; Shimamura, Akiko; Schlaeger, Thorsten M; North, Trista E; Ebert, Benjamin L; Wells, Susanne I; Daley, George Q; Rowe, R Grant 2020. An induced pluripotent stem cell model of Fanconi anemia reveals mechanisms of p53-driven progenitor cell differentiation. Blood advances, 4 19, 4679-4692

Deng, Shan; Essandoh, Kobina; Wang, Xiaohong; Li, Yutian; Huang, Wei; Chen, Jing; Peng, Jiangtong; Jiang, Ding-Sheng; Mu, Xingjiang; Wang, Chenran; Peng, Tianqing; Guan, Jun-Lin; Wang, Yigang; Jegga, Anil; Huang, Kai; Fan, Guo-Chang 2020. Tsg101 positively regulates P62-Keap1-Nrf2 pathway to protect hearts against oxidative damage. Redox biology, , 101453

Mendy, Angelico; Wilkerson, Jesse; Salo, P?ivi M; Zeldin, Darryl C; Thorne, Peter S 2020. Endotoxin clustering with allergens in house dust and asthma outcomes in a U.S. national study Environmental health, 19 1, 35

Feinstein, Lydia; Wilkerson, Jesse; Salo, Paivi M; MacNell, Nathaniel; Bridge, Matthew F; Fessler, Michael B; Thorne, Peter S; Mendy, Angelico; Cohn, Richard D; Curry, Matthew D; Zeldin, Darryl C 2020. Validation of Questionnaire-based Case Definitions for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Epidemiology, ,

Mendy, Angelico; Metwali, Nervana; Perry, Sarah S; Chrischilles, Elizabeth A; Wang, Kai; Thorne, Peter S 2020. Household endotoxin reduction in the Louisa Environmental Intervention Project for rural childhood asthma. Indoor air, 30 1, 88-97

Mendy, Angelico; Zeldin, Darryl C 2020. Phl p 4: An early indicator of grass pollen allergy? The Journal of allergy and clinical immunology, 145 6, 1556-1557

Che, Lixiao; Alavattam, Kris G; Stambrook, Peter J; Namekawa, Satoshi H; Du, Chunying 2020. BRUCE preserves genomic stability in the male germline of mice. Cell death and differentiation, ,

Zachari, Maria; Gudmundsson, Sigurdur R; Li, Ziyue; Manifava, Maria; Cugliandolo, Fiorella; Shah, Ronak; Smith, Matthew; Stronge, James; Karanasios, Eleftherios; Piunti, Caterina; Kishi-Itakura, Chieko; Vihinen, Helena; Jokitalo, Eija; Guan, Jun-Lin; Buss, Folma; Smith, Andrew M; Walker, Simon A; Eskelinen, Eeva-Liisa; Ktistakis, Nicholas T 2020. Selective Autophagy of Mitochondria on a Ubiquitin-Endoplasmic-Reticulum Platform. Developmental cell, 55 2, 251

Morishita, Hideaki; Kanda, Yuki; Kaizuka, Takeshi; Chino, Haruka; Nakao, Kazuki; Miki, Yoshimi; Taketomi, Yoshitaka; Guan, Jun-Lin; Murakami, Makoto; Aiba, Atsu; Mizushima, Noboru 2020. Autophagy Is Required for Maturation of Surfactant-Containing Lamellar Bodies in the Lung and Swim Bladder. Cell reports, 33 10, 108477

Xia, Houjun; Li, Shasha; Li, Xiong; Wang, Weichao; Bian, Yingjie; Wei, Shuang; Grove, Sara; Wang, Weimin; Vatan, Linda; Liu, J Rebecca; McLean, Karen; Rattan, Ramandeep; Munkarah, Adnan; Guan, Jun-Lin; Kryczek, Ilona; Zou, Weiping 2020. Autophagic adaptation to oxidative stress alters peritoneal residential macrophage survival and ovarian cancer metastasis. JCI insight, 5 18,

Huang, Huilin; Weng, Hengyou; Sun, Wenju; Qin, Xi; Shi, Hailing; Wu, Huizhe; Zhao, Boxuan Simen; Mesquita, Ana; Liu, Chang; Yuan, Celvie L; Hu, Yueh-Chiang; Hüttelmaier, Stefan; Skibbe, Jennifer R; Su, Rui; Deng, Xiaolan; Dong, Lei; Sun, Miao; Li, Chenying; Nachtergaele, Sigrid; Wang, Yungui; Hu, Chao; Ferchen, Kyle; Greis, Kenneth D; Jiang, Xi; Wei, Minjie; Qu, Lianghu; Guan, Jun-Lin; He, Chuan; Yang, Jianhua; Chen, Jianjun 2020. Publisher Correction: Recognition of RNA N6-methyladenosine by IGF2BP proteins enhances mRNA stability and translation. Nature cell biology, ,

Ogawa, Michinaga; Takada, Naoki; Shizukuishi, Sayaka; Tomokiyo, Mikado; Chang, Bin; Yoshida, Mitsutaka; Kakuta, Soichiro; Tanida, Isei; Ryo, Akihide; Guan, Jun-Lin; Takeyama, Haruko; Ohnishi, Makoto 2020. Streptococcus pneumoniae triggers hierarchical autophagy through reprogramming of LAPosome-like vesicles via NDP52-delocalization. Communications biology, 3 1, 25

Qi, Shuqun; Sun, Xiumei; Choi, Han Kyoung; Yao, Jinfeng; Wang, Li; Wu, Guomin; He, Yun; Pan, Jian; Guan, Jun-Lin; Liu, Fei 2020. FAK promotes early osteoprogenitor cell proliferation by enhancing mTORC1 signaling. Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, ,

Poillet-Perez, Laura; Sharp, Daniel W; Yang, Yang; Laddha, Saurabh V; Ibrahim, Maria; Bommareddy, Praveen K; Sherrie Hu, Zhixian; Vieth, Joshua; Haas, Michael; Bosenberg, Marcus W; Rabinowitz, Joshua D; Cao, Jian; Guan, Jun-Lin; Ganesan, Shridar; Chan, Chang S; Mehnert, Janice M; Lattime, Edmund C; White, Eileen 2020. Autophagy promotes growth of tumors with high mutational burden by inhibiting a T-cell immune response. Nature cancer, 1 9, 923-934

He, Quan; Wang, Fangfei; Honda, Takashi; Greis, Kenneth D; Redington, Andrew N 2020. Ablation of miR-144 increases vimentin expression and atherosclerotic plaque formation. Scientific reports, 10 1, 6127

Dwivedi, Pankaj; Chutipongtanate, Somchai; Muench, David E; Azam, Mohammad; Grimes, H Leighton; Greis, Kenneth D 2020. SWATH-Proteomics of Ibrutinib's Action in Myeloid Leukemia Initiating Mutated G-CSFR Signaling. Proteomics. Clinical applications, , e1900144

Muench, David E; Olsson, Andre; Ferchen, Kyle; Pham, Giang; Serafin, Rachel A; Chutipongtanate, Somchai; Dwivedi, Pankaj; Song, Baobao; Hay, Stuart; Chetal, Kashish; Trump-Durbin, Lisa R; Mookerjee-Basu, Jayati; Zhang, Kejian; Yu, Jennifer C; Lutzko, Carolyn; Myers, Kasiani C; Nazor, Kristopher L; Greis, Kenneth D; Kappes, Dietmar J; Way, Sing Sing; Salomonis, Nathan; Grimes, H Leighton 2020. Mouse models of neutropenia reveal progenitor-stage-specific defects. Nature, 582 7810, 109-114

Manning, Janet R; Wijeratne, Aruna B; Oloizia, Brian B; Zhang, Yu; Greis, Kenneth D; Schultz, Jo El J 2020. Phosphoproteomic analysis identifies phospho-Threonine-17 site of phospholamban important in low molecular weight isoform of fibroblast growth factor 2-induced protection against post-ischemic cardiac dysfunction. Journal of molecular and cellular cardiology, 148 , 1-14

Schieber, Michael; Marinaccio, Christian; Bolanos, Lyndsey C; Haffey, Wendy D; Greis, Kenneth D; Starczynowski, Daniel T; Crispino, John D 2020. FBXO11 is a candidate tumor suppressor in the leukemic transformation of myelodysplastic syndrome. Blood cancer journal, 10 10, 98

Davis, Harold W; Vallabhapurapu, Subrahmanya D; Chu, Zhengtao; Wyder, Michael A; Greis, Kenneth D; Fannin, Venette; Sun, Ying; Desai, Pankaj B; Pak, Koon Y; Gray, Brian D; Qi, Xiaoyang 2020. Biotherapy of Brain Tumors with Phosphatidylserine-Targeted Radioiodinated SapC-DOPS Nanovesicles. Cells, 9 9,

Althoff, Mark; Nayak, Ramesh; Hegde, Shailaja; Wellendorf, Ashley; Bohan, Breanna; Filippi, Marie-Dominique; Xin, Mei; Lu, Richard; Geiger, Hartmut; Zheng, Yi; Diaz-Meco, Maria T; Moscat, Jorge; Cancelas, Jose A 2020. Yap1-Scribble polarization is required for hematopoietic stem cell division and fate. Blood, ,

Florian, Maria Carolina; Leins, Hanna; Gobs, Michael; Han, Yang; Marka, Gina; Soller, Karin; Vollmer, Angelika; Sakk, Vadim; Nattamai, Kalpana J; Rayes, Ahmad; Zhao, Xueheng; Setchell, Kenneth; Mulaw, Medhanie; Wagner, Wolfgang; Zheng, Yi; Geiger, Hartmut 2020. Inhibition of Cdc42 activity extends lifespan and decreases circulating inflammatory cytokines in aged female C57BL/6 mice. Aging cell, , e13208

Papaioannou, Dimitrios; Petri, Andreas; Dovey, Oliver M; Terreri, Sara; Wang, Eric; Collins, Frances A; Woodward, Lauren A; Walker, Allison E; Nicolet, Deedra; Pepe, Felice; Kumchala, Prasanthi; Bill, Marius; Walker, Christopher J; Karunasiri, Malith; Mrózek, Krzysztof; Gardner, Miranda L; Camilotto, Virginia; Zitzer, Nina; Cooper, Jonathan L; Cai, Xiongwei; Rong-Mullins, Xiaoqing; Kohlschmidt, Jessica; Archer, Kellie J; Freitas, Michael A; Zheng, Yi; Lee, Robert J; Aifantis, Iannis; Vassiliou, George; Singh, Guramrit; Kauppinen, Sakari; Bloomfield, Clara D; Dorrance, Adrienne M; Garzon, Ramiro 2020. Author Correction: The long non-coding RNA HOXB-AS3 regulates ribosomal RNA transcription in NPM1-mutated acute myeloid leukemia. Nature communications, 11 1, 3878

Sheng, Yue; Ma, Rui; Yu, Chunjie; Wu, Qiong; Zhang, Steven; Paulsen, Kimberly; Zhang, Jiwang; Ni, Hongyu; Huang, Yong; Zheng, Yi; Qian, Zhijian 2020. Role of c-Myc haploinsufficiency in the maintenance of HSCs. Blood, ,

Goroncy, Anna; Makaroff, Katherine; Trybula, Marcus; Regan, Saundra; Pallerla, Harini; Goodnow, Keesha; Schlaudecker, Jeffrey 2020. Home Visits Improve Attitudes and Self-Efficacy: A Longitudinal Curriculum for Residents. Journal of the American Geriatrics Society, 68 4, 852-858

Goroncy, Anna; Goldstein, Hannah; Goodnow, Keesha; Pallerla, Harini; Regan, Saundra 2020. Evaluating Resident Home Visit Performance: Introducing a Feedback Form Linked to ACGME Milestones. Journal of the American Geriatrics Society, 68 3, E1-E3

Duggan, Maria C; Goroncy, Anna; Christmas, Colleen; Chippendale, Ryan 2020. Staying Afloat in the COVID-19 Storm: GERIAtrics Fellows Learning Online And Together (GERI-A-FLOAT). Journal of the American Geriatrics Society, 68 10, E54-E56

Havard, Molly; Esslinger, Hope; Mierzwa, Michelle; Kharofa, Jordan; Takiar, Vinita 2020. Increased Pain Reporting by Head and Neck Cancer Patients at Radiation Oncology Consultation: A Quality-of-Life Analysis. The Laryngoscope, ,

Venkatraman, Anumitha; Kaval, Farah; Takiar, Vinita 2020. Body Mass Index and Age Affect Maximum Mouth Opening in a Contemporary American Population. Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, ,

Qiao, Shuxi; Koh, Siang-Boon; Vivekanandan, Varunika; Salunke, Devika; Patra, Krushna Chandra; Zaganjor, Elma; Ross, Kenneth; Mizukami, Yusuke; Jeanfavre, Sarah; Chen, Athena; Mino-Kenudson, Mari; Ramaswamy, Sridhar; Clish, Clary; Haigis, Marcia; Bardeesy, Nabeel; Ellisen, Leif W 2020. REDD1 loss reprograms lipid metabolism to drive progression of RAS mutant tumors. Genes & development, ,

2019

Rawat, Radhika; Starczynowski, Daniel T; Ntziachristos, Panagiotis 2019. Nuclear deubiquitination in the spotlight: the multifaceted nature of USP7 biology in disease. Current opinion in cell biology, 58 , 85-94

Smith, Molly A; Choudhary, Gaurav S; Pellagatti, Andrea; Choi, Kwangmin; Bolanos, Lyndsey C; Bhagat, Tushar D; Gordon-Mitchell, Shanisha; Von Ahrens, Dagny; Pradhan, Kith; Steeples, Violetta; Kim, Sanghyun; Steidl, Ulrich; Walter, Matthew; Fraser, Iain D C; Kulkarni, Aishwarya; Salomonis, Nathan; Komurov, Kakajan; Boultwood, Jacqueline; Verma, Amit; Starczynowski, Daniel T 2019. U2AF1 mutations induce oncogenic IRAK4 isoforms and activate innate immune pathways in myeloid malignancies. Nature cell biology, ,

Sekeres, Mikkael A; Gore, Steven D; Stablein, Donald M; DiFronzo, Nancy; Abel, Gregory A; DeZern, Amy E; Troy, Jesse D; Rollison, Dana E; Thomas, John W; Waclawiw, Myron A; Liu, Jane Jijun; Al Baghdadi, Tareq; Walter, Matthew J; Bejar, Rafael; Gorak, Edward J; Starczynowski, Daniel T; Foran, James M; Cerhan, James R; Moscinski, Lynn C; Komrokji, Rami S; Deeg, H Joachim; Epling-Burnette, Pearlie K 2019. The National MDS Natural History Study: design of an integrated data and sample biorepository to promote research studies in myelodysplastic syndromes. Leukemia & lymphoma, , 1-11

Melgar, Katelyn; Walker, Morgan M; Jones, LaQuita M; Bolanos, Lyndsey C; Hueneman, Kathleen; Wunderlich, Mark; Jiang, Jiang-Kang; Wilson, Kelli M; Zhang, Xiaohu; Sutter, Patrick; Wang, Amy; Xu, Xin; Choi, Kwangmin; Tawa, Gregory; Lorimer, Donald; Abendroth, Jan; O'Brien, Eric; Hoyt, Scott B; Berman, Ellin; Famulare, Christopher A; Mulloy, James C; Levine, Ross L; Perentesis, John P; Thomas, Craig J; Starczynowski, Daniel T 2019. Overcoming adaptive therapy resistance in AML by targeting immune response pathways. Science translational medicine, 11 508,

Hu, Yachong; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie 2019. Single-Molecule Fluorescence Measurement of SNARE-Mediated Vesicle Fusion. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1860 , 335-344

Tian, Zhiqi; Gong, Jihong; Crowe, Michael; Lei, Ming; Li, Dechang; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2019. Biochemical studies of membrane fusion at the single-particle level. Progress in lipid research, 73 , 92-100

Cai, Bin; Yu, Luning; Sharum, Savanna R; Zhang, Kai; Diao, Jiajie 2019. Single-vesicle measurement of protein-induced membrane tethering. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 177 , 267-273

Ma, Dong-Fei; Xu, Chun-Hua; Hou, Wen-Qing; Zhao, Chun-Yu; Ma, Jian-Bing; Huang, Xing-Yuan; Jia, Qi; Ma, Lu; Diao, Jiajie; Liu, Cong; Li, Ming; Lu, Ying 2019. Detecting Single-Molecule Dynamics on Lipid Membranes with Quenchers-in-a-Liposome FRET. Angewandte Chemie (International ed. in English), ,

Brose, Nils; Brunger, Axel; Cafiso, David; Chapman, Edwin R; Diao, Jiajie; Hughson, Frederick M; Jackson, Meyer B; Jahn, Reinhard; Lindau, Manfred; Ma, Cong; Rizo, Josep; Shin, Yeon-Kyun; Söllner, Thomas H; Tamm, Lukas; Yoon, Tae-Young; Zhang, Yongli 2019. Synaptic vesicle fusion: today and beyond. Nature structural & molecular biology, 26 8, 663-668

Wang, Zichen; Fan, Huaxun; Hu, Xiao; Khamo, John; Diao, Jiajie; Zhang, Kai; Pogorelov, Taras V 2019. Coaction of Electrostatic and Hydrophobic Interactions: Dynamic Constraints on Disordered TrkA Juxtamembrane Domain. The journal of physical chemistry. B, 123 50, 10709-10717

Wang, Chenran; Haas, Michael A; Yang, Fuchun; Yeo, Syn; Okamoto, Takako; Chen, Song; Wen, Jian; Sarma, Pranjal; Plas, David R; Guan, Jun-Lin 2019. Autophagic lipid metabolism sustains mTORC1 activity in TSC-deficient neural stem cells. Nature metabolism, 1 11, 1127-1140

Sliz, Anna; Locker, Kathryn C S; Lampe, Kristin; Godarova, Alzbeta; Plas, David R; Janssen, Edith M; Jones, Helen; Herr, Andrew B; Hoebe, Kasper 2019. Gab3 is required for IL-2- and IL-15-induced NK cell expansion and limits trophoblast invasion during pregnancy. Science immunology, 4 38,

Lu, Haocheng; Sun, Jinjian; Liang, Wenying; Zhang, Jifeng; Rom, Oren; Garcia-Barrio, Minerva T; Li, Shengdi; Villacorta, Luis; Schopfer, Francisco J; Freeman, Bruce A; Chen, Y Eugene; Fan, Yanbo 2019. Novel gene regulatory networks identified in response to nitro-conjugated linoleic acid in human endothelial cells. Physiological genomics, 51 6, 224-233

Liang, Wenying*; Fan, Yanbo*,#; Lu, Haocheng; Chang, Ziyi; Hu, Wenting; Sun, Jinjian; Wang, Huilun; Zhu, Tianqing; Wang, Jintao; Adili, Reheman; Garcia-Barrio, Minerva T; Holinstat, Michael; Eitzman, Daniel; Zhang, Jifeng; Chen, Y Eugene 2019. KLF11 (Krüppel-Like Factor 11) Inhibits Arterial Thrombosis via Suppression of Tissue Factor in the Vascular Wall. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39 3, 402-412

Rom, Oren; Xu, Guan; Guo, Yanhong; Zhu, Yunhao; Wang, Huilun; Zhang, Jifeng; Fan, Yanbo; Liang, Wenying; Lu, Haocheng; Liu, Yuhao; Aviram, Michael; Liu, Zhipeng; Kim, Seongho; Liu, Wanqing; Wang, Xueding; Chen, Y Eugene; Villacorta, Luis 2019. Nitro-fatty acids protect against steatosis and fibrosis during development of nonalcoholic fatty liver disease in mice. EBioMedicine, 41 , 62-72

Wolfe, Kara; Kofuji, Satoshi; Yoshino, Hirofumi; Sasaki, Mika; Okumura, Koichi; Sasaki, Atsuo T 2019. Dynamic compartmentalization of purine nucleotide metabolic enzymes at leading edge in highly motile renal cell carcinoma. Biochemical and biophysical research communications, ,

Miller, Taylor E; Henkels, Karen M; Huddleston, Mary; Salisbury, Richard; Hussain, Saber M; Sasaki, Atsuo T; Cho, Kwang-Jin 2019. Depletion of phosphatidylinositol 4-phosphate at the Golgi translocates K-Ras to mitochondria. Journal of cell science, ,

Yoshino, Hirofumi; Yin, Guowei; Kawaguchi, Risa; Popov, Konstantin I; Temple, Brenda; Sasaki, Mika; Kofuji, Satoshi; Wolfe, Kara; Kofuji, Kaori; Okumura, Koichi; Randhawa, Jaskirat; Malhotra, Akshiv; Majd, Nazanin; Ikeda, Yoshiki; Shimada, Hiroko; Kahoud, Emily Rose; Haviv, Sasson; Iwase, Shigeki; Asara, John M; Campbell, Sharon L; Sasaki, Atsuo T 2019. Identification of lysine methylation in the core GTPase domain by GoMADScan. PloS one, 14 8, e0219436

Kofuji, Satoshi; Hirayama, Akiyoshi; Eberhardt, Alexander Otto; Kawaguchi, Risa; Sugiura, Yuki; Sampetrean, Oltea; Ikeda, Yoshiki; Warren, Mikako; Sakamoto, Naoya; Kitahara, Shuji; Yoshino, Hirofumi; Yamashita, Daisuke; Sumita, Kazutaka; Wolfe, Kara; Lange, Lisa; Ikeda, Satsuki; Shimada, Hiroko; Minami, Noriaki; Malhotra, Akshiv; Morioka, Shin; Ban, Yuki; Asano, Maya; Flanary, Victoria L; Ramkissoon, Annmarie; Chow, Lionel M L; Kiyokawa, Juri; Mashimo, Tomoyuki; Lucey, Greg; Mareninov, Sergey; Ozawa, Tatsuya; Onishi, Nobuyuki; Okumura, Koichi; Terakawa, Jumpei; Daikoku, Takiko; Wise-Draper, Trisha; Majd, Nazanin; Kofuji, Kaori; Sasaki, Mika; Mori, Masaru; Kanemura, Yonehiro; Smith, Eric P; Anastasiou, Dimitrios; Wakimoto, Hiroaki; Holland, Eric C; Yong, William H; Horbinski, Craig; Nakano, Ichiro; DeBerardinis, Ralph J; Bachoo, Robert M; Mischel, Paul S; Yasui, Wataru; Suematsu, Makoto; Saya, Hideyuki; Soga, Tomoyoshi; Grummt, Ingrid; Bierhoff, Holger; Sasaki, Atsuo T 2019. IMP dehydrogenase-2 drives aberrant nucleolar activity and promotes tumorigenesis in glioblastoma. Nature cell biology, 21 8, 1003-1014

Naffouje, Rand; Grover, Punita; Yu, Hongyang; Sendilnathan, Arun; Wolfe, Kara; Majd, Nazanin; Smith, Eric P; Takeuchi, Koh; Senda, Toshiya; Kofuji, Satoshi; Sasaki, Atsuo T 2019. Anti-Tumor Potential of IMP Dehydrogenase Inhibitors: A Century-Long Story. Cancers, 11 9,

Xu, Yichen; Poggio, Mauro; Jin, Hyun Yong; Shi, Zhen; Forester, Craig M; Wang, Ying; Stumpf, Craig R; Xue, Lingru; Devericks, Emily; So, Lomon; Nguyen, Hao G; Griselin, Alice; Gordan, John D; Umetsu, Sarah E; Reich, Siegfried H; Worland, Stephen T; Asthana, Saurabh; Barna, Maria; Webster, Kevin R; Cunningham, John T; Ruggero, Davide 2019. Translation control of the immune checkpoint in cancer and its therapeutic targeting. Nature medicine, ,

Babicky, Michele L; Harper, Megan M; Chakedis, Jeffery; Cazes, Alex; Mose, Evangeline S; Jaquish, Dawn V; French, Randall P; Childers, Betzaira; Alakus, Hakan; Schmid, Michael C; Foubert, Phillippe; Miyamoto, Jaclyn; Holman, Patrick J; Walterscheid, Zakkary J; Tang, Chih-Min; Varki, Nissi; Sicklick, Jason K; Messer, Karen; Varner, Judith A; Waltz, Susan E; Lowy, Andrew M 2019. MST1R kinase accelerates pancreatic cancer progression via effects on both epithelial cells and macrophages. Oncogene, ,

Ge, Chunmin; Vilfranc, Chrystelle L; Che, Lixiao; Pandita, Raj K; Hambarde, Shashank; Andreassen, Paul R; Niu, Liang; Olowokure, Olugbenga; Shah, Shimul; Waltz, Susan E; Zou, Lee; Wang, Jiang; Pandita, Tej K; Du, Chunying 2019. The BRUCE-ATR signaling axis is required for accurate DNA replication and suppression of liver cancer development. Hepatology (Baltimore, Md.), ,

van Harten, Anne M; Poell, Jos B; Buijze, Marijke; Brink, Arjen; Wells, Susanne I; René Leemans, C; Wolthuis, Rob M F; Brakenhoff, Ruud H 2019. Characterization of a head and neck cancer-derived cell line panel confirms the distinct TP53-proficient copy number-silent subclass. Oral oncology, 98 , 53-61

Mendy, Angelico; Salo, P?ivi M; Wilkerson, Jesse; Feinstein, Lydia; Ferguson, Kelly K; Fessler, Michael B; Thorne, Peter S; Zeldin, Darryl C 2019. Association of urinary levels of bisphenols F and S used as bisphenol A substitutes with asthma and hay fever outcomes. Environmental research, , 108944

Mendy, Angelico; Wilkerson, Jesse; Salo, P?ivi M; Weir, Charles H; Feinstein, Lydia; Zeldin, Darryl C; Thorne, Peter S 2019. Synergistic Association of House Endotoxin Exposure and Ambient Air Pollution with Asthma Outcomes. American journal of respiratory and critical care medicine, 200 6, 712-720

Mendy, Angelico; Gopal, Radha; Alcorn, John F; Forno, Erick 2019. Reduced mortality from lower respiratory tract disease in adult diabetic patients treated with metformin Respirology, 24 7, 646-651

Gopal, Radha; Mendy, Angelico; Marinelli, Michael A; Richwalls, Lacee J; Seger, Philip J; Patel, Shivani; McHugh, Kevin J; Rich, Helen E; Grousd, Jennifer A; Forno, Erick; Alcorn, John F 2019. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma (PPAR?) Suppresses Inflammation and Bacterial Clearance during Influenza-Bacterial Super-Infection. Viruses, 11 6,

Che, Lixiao; Yang, Xingyuan; Ge, Chunmin; El-Amouri, Salim S; Wang, Qi-En; Pan, Dao; Herzog, Thomas J; Du, Chunying 2019. Loss of BRUCE reduces cellular energy level and induces autophagy by driving activation of the AMPK-ULK1 autophagic initiating axis. PloS one, 14 5, e0216553

Ho, Wan Yun; Tai, Yee Kit; Chang, Jer-Cherng; Liang, Jason; Tyan, Sheue-Houy; Chen, Song; Guan, Jun-Lin; Zhou, Huilin; Shen, Han-Ming; Koo, Edward; Ling, Shuo-Chien 2019. The ALS-FTD-linked gene product, C9orf72, regulates neuronal morphogenesis via autophagy. Autophagy, , 1-16

Jeong, Kyuho; Kim, Jung-Hyun; Murphy, James M; Park, Hyeonsoo; Kim, Su-Jeong; Rodriguez, Yelitza; Kong, Hyunkyung; Choi, Chungsik; Guan, Jun-Lin; Taylor, Joan M; Lincoln, Thomas M; Gerthoffer, William T; Kim, Jun-Sub; Ahn, Eun-Young Erin; Schlaepfer, David D; Lim, Ssang-Taek Steve 2019. Nuclear Focal Adhesion Kinase Controls Vascular Smooth Muscle Cell Proliferation and Neointimal Hyperplasia Through GATA4-mediated Cyclin D1 Transcription. Circulation research, ,

Gao, Chenxi; Chen, Guangming; Zhang, Dennis Han; Zhang, Judy; Kuan, Shih-Fan; Hu, Wenhuo; Esni, Farzad; Gao, Xuan; Guan, Jun-Lin; Chu, Edward; Hu, Jing 2019. PYK2 is involved in premalignant acinar cell reprogramming and pancreatic ductal adenocarcinoma maintenance by phosphorylating ?-cateninY654. Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, ,

Zachari, Maria; Gudmundsson, Sigurdur R; Li, Ziyue; Manifava, Maria; Shah, Ronak; Smith, Matthew; Stronge, James; Karanasios, Eleftherios; Piunti, Caterina; Kishi-Itakura, Chieko; Vihinen, Helena; Jokitalo, Eija; Guan, Jun-Lin; Buss, Folma; Smith, Andrew M; Walker, Simon A; Eskelinen, Eeva-Liisa; Ktistakis, Nicholas T 2019. Selective Autophagy of Mitochondria on a Ubiquitin-Endoplasmic-Reticulum Platform. Developmental cell, ,

Thomas, Neil; Choi, Han Kyoung; Wei, Xiaoxi; Wang, Li; Mishina, Yuji; Guan, Jun-Lin; Liu, Fei 2019. Autophagy Regulates Craniofacial Bone Acquisition. Calcified tissue international, ,

Huang, Huilin; Weng, Hengyou; Zhou, Keren; Wu, Tong; Zhao, Boxuan Simen; Sun, Mingli; Chen, Zhenhua; Deng, Xiaolan; Xiao, Gang; Auer, Franziska; Klemm, Lars; Wu, Huizhe; Zuo, Zhixiang; Qin, Xi; Dong, Yunzhu; Zhou, Yile; Qin, Hanjun; Tao, Shu; Du, Juan; Liu, Jun; Lu, Zhike; Yin, Hang; Mesquita, Ana; Yuan, Celvie L; Hu, Yueh-Chiang; Sun, Wenju; Su, Rui; Dong, Lei; Shen, Chao; Li, Chenying; Qing, Ying; Jiang, Xi; Wu, Xiwei; Sun, Miao; Guan, Jun-Lin; Qu, Lianghu; Wei, Minjie; Müschen, Markus; Huang, Gang; He, Chuan; Yang, Jianhua; Chen, Jianjun 2019. Histone H3 trimethylation at lysine 36 guides m6A RNA modification co-transcriptionally. Nature, 567 7748, 414-419

Forster, Catherine S; Haffey, Wendy D; Bennett, Michael; Greis, Kenneth D; Devarajan, Prasad 2019. Identification of Urinary CD44 and Prosaposin as Specific Biomarkers of Urinary Tract Infections in Children With Neurogenic Bladders. Biomarker insights, 14 , 1177271919835570

Dwivedi, Pankaj; Muench, David E; Wagner, Michael; Azam, Mohammad; Grimes, H Leighton; Greis, Kenneth D 2019. Phospho serine and threonine analysis of normal and mutated granulocyte colony stimulating factor receptors. Scientific data, 6 1, 21

Yang, Jun-Qi; Kalim, Khalid W; Li, Yuan; Duan, Xin; Nguyen, Phuong; Khurana Hershey, Gurjit K; Kroner, John; Ruff, Brandy; Zhang, Li; Salomonis, Nathan; Rochman, Mark; Wen, Ting; Zheng, Yi; Guo, Fukun 2019. Rational targeting Cdc42 restrains Th2 cell differentiation and prevents allergic airway inflammation. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 49 1, 92-107

Zahra, Fatema Tuz; Sajib, Md Sanaullah; Ichiyama, Yusuke; Akwii, Racheal Grace; Tullar, Paul E; Cobos, Christopher; Minchew, Shelby A; Doçi, Colleen L; Zheng, Yi; Kubota, Yoshiaki; Gutkind, J Silvio; Mikelis, Constantinos M 2019. Endothelial RhoA GTPase is essential for in vitro endothelial functions but dispensable for physiological in vivo angiogenesis. Scientific reports, 9 1, 11666

Yang, Jun-Qi; Kalim, Khalid W; Li, Yuan; Zheng, Yi; Guo, Fukun 2019. Ablation of RhoA impairs Th17 cell differentiation and alleviates house dust mite-triggered allergic airway inflammation. Journal of leukocyte biology, ,

Zhang, Cuiping; Fondufe-Mittendorf, Yvonne N; Wang, Chi; Chen, Jin; Cheng, Qiang; Zhou, Daohong; Zheng, Yi; Geiger, Hartmut; Liang, Ying 2019. Latexin regulation by HMGB2 is required for hematopoietic stem cell maintenance. Haematologica, ,

Nayak, R C; Hegde, S; Althoff, M J; Wellendorf, A M; Mohmoud, F; Perentesis, J; Reina-Campos, M; Reynaud, D; Zheng, Y; Diaz-Meco, M T; Moscat, J; Cancelas, J A 2019. The signaling axis atypical protein kinase C ?/?-Satb2 mediates leukemic transformation of B-cell progenitors. Nature communications, 10 1, 46

Xie, Yangyang; Gao, Li; Xu, Chunhui; Chu, Liming; Gao, Lei; Wu, Ruichi; Liu, Yu; Liu, Ting; Sun, Xiao-Jian; Ren, Ruibao; Tang, Jingyan; Zheng, Yi; Zhou, Yong; Shen, Shuhong 2019. ARHGEF12 regulates erythropoiesis and is involved in erythroid regeneration after chemotherapy in acute lymphoblastic leukemia patients. Haematologica, ,

Hochstetler, Cindy L; Feng, Yuxin; Sacma, Mehmet; Davis, Ashley K; Rao, Mahil; Kuan, Chia-Yi; You, Li-Ru; Geiger, Hartmut; Zheng, Yi 2019. KRasG12D expression in the bone marrow vascular niche affects hematopoiesis with inflammatory signals. Experimental hematology, ,

Zhou, Wei; Yang, Yingying; Mei, Congjin; Dong, Panpan; Mu, Shasha; Wu, Hongchu; Zhou, Yonghua; Zheng, Yi; Guo, Fukun; Yang, Jun-Qi 2019. Inhibition of Rho-Kinase Downregulates Th17 Cells and Ameliorates Hepatic Fibrosis by Schistosoma japonicum Infection. Cells, 8 10,

Nguyen, Phuong; Chakrabarti, Jayati; Li, Yuan; Kalim, Khalid W; Zhang, Mengnan; Zhang, Lin; Zheng, Yi; Guo, Fukun 2019. Rational Targeting of Cdc42 Overcomes Drug Resistance of Multiple Myeloma. Frontiers in oncology, 9 , 958

Papaioannou, Dimitrios; Petri, Andreas; Dovey, Oliver M; Terreri, Sara; Wang, Eric; Collins, Frances A; Woodward, Lauren A; Walker, Allison E; Nicolet, Deedra; Pepe, Felice; Kumchala, Prasanthi; Bill, Marius; Walker, Christopher J; Karunasiri, Malith; Mrózek, Krzysztof; Gardner, Miranda L; Camilotto, Virginia; Zitzer, Nina; Cooper, Jonathan L; Cai, Xiongwei; Rong-Mullins, Xiaoqing; Kohlschmidt, Jessica; Archer, Kellie J; Freitas, Michael A; Zheng, Yi; Lee, Robert J; Aifantis, Iannis; Vassiliou, George; Singh, Guramrit; Kauppinen, Sakari; Bloomfield, Clara D; Dorrance, Adrienne M; Garzon, Ramiro 2019. The long non-coding RNA HOXB-AS3 regulates ribosomal RNA transcription in NPM1-mutated acute myeloid leukemia. Nature communications, 10 1, 5351

Leonard, Marissa; Zhang, Xiaoting 2019. Estrogen receptor coactivator Mediator Subunit 1 (MED1) as a tissue-specific therapeutic target in breast cancer. Journal of Zhejiang University. Science. B, 20 5, 381-390

Zhang, Miaomiao; Wang, Bing; Li, Tingfang; Liu, Rui; Xiao, Yingnan; Geng, Xin; Li, Guang; Liu, Qiang; Price, Carolyn M; Liu, Yang; Wang, Feng 2019. Mammalian CST averts replication failure by preventing G-quadruplex accumulation. Nucleic acids research, ,

Hall, Daniel P; Kovall, Rhett A 2019. Structurally conserved binding motifs of transcriptional regulators to notch nuclear effector CSL. Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 244 17, 1520-1529

Bedard-Thomas, Julia; Gausvik, Christian; Wessels, Jonathan; Regan, Saundra; Goodnow, Keesha; Goroncy, Anna 2019. I Live Alone but Don't Feel Alone: Social Isolation and Loneliness From the Patient Perspective. Journal of patient-centered research and reviews, 6 4, 262-266

Schlaudecker, Jeffrey D; Goodnow, Keesha; Goroncy, Anna; Hartmann, Reid; Regan, Saundra; Rich, Megan; Butler, Adam; White, Christopher 2019. Meaningful Partnerships: Stages of Development of a Patient and Family Advisory Council at a Family Medicine Residency Clinic. Journal of participatory medicine, 11 1, e12105

Haque, Sulsal; Karivedu, Vidhya; Riaz, Muhammed K; Choi, David; Roof, Logan; Hassan, Sarah Z; Zhu, Zheng; Jandarov, Roman; Takiar, Vinita; Tang, Alice; Wise-Draper, Trisha 2019. High-risk pathological features at the time of salvage surgery predict poor survival after definitive therapy in patients with head and neck squamous cell carcinoma. Oral oncology, 88 , 9-15

Epperson, Madison; Gouveia, Christopher J; Tabangin, Meredith E; Takiar, Vinita; Howell, Rebecca; Altaye, Mekibib; Ishman, Stacey L; Tang, Alice L 2019. Female Representation in Otolaryngology Leadership Roles. The Laryngoscope, ,

Gulati, Shuchi; Desai, Janki; Palackdharry, Sarah M; Morris, John C; Zhu, Zheng; Jandarov, Roman; Riaz, Muhammad K; Takiar, Vinita; Mierzwa, Michelle; Gutkind, J Silvio; Molinolo, Alfredo; Desai, Pankaj B; Sadraei, Nooshin Hashemi; Wise-Draper, Trisha M 2019. Phase 1 dose-finding study of metformin in combination with concurrent cisplatin and radiotherapy in patients with locally advanced head and neck squamous cell cancer. Cancer, ,

Weerasekara, Vajira K; Patra, Krushna C; Bardeesy, Nabeel 2019. EGFR Pathway Links Amino Acid Levels and Induction of Macropinocytosis. Developmental cell, 50 3, 261-263

Goyal, Lipika; Shi, Lei; Liu, Leah Y; Fece de la Cruz, Ferran; Lennerz, Jochen K; Raghavan, Srivatsan; Leschiner, Ignaty; Elagina, Liudmila; Siravegna, Giulia; Ng, Raymond W S; Vu, Phuong; Patra, Krushna C; Saha, Supriya K; Uppot, Raul N; Arellano, Ron; Reyes, Stephanie; Sagara, Takeshi; Otsuki, Sachie; Nadres, Brandon; Shahzade, Heather A; Dey-Guha, Ipsita; Fetter, Isobel J; Baiev, Islam; Van Seventer, Emily E; Murphy, Janet E; Ferrone, Cristina R; Tanabe, Kenneth K; Deshpande, Vikram; Harding, James J; Yaeger, Rona; Kelley, Robin K; Bardelli, Alberto; Iafrate, A John; Hahn, William C; Benes, Cyril H; Ting, David T; Hirai, Hiroshi; Getz, Gad; Juric, Dejan; Zhu, Andrew X; Corcoran, Ryan B; Bardeesy, Nabeel 2019. TAS-120 Overcomes Resistance to ATP-Competitive FGFR Inhibitors in Patients with FGFR2 Fusion-Positive Intrahepatic Cholangiocarcinoma. Cancer discovery, 9 8, 1064-1079

Patra, Krushna C; Weerasekara, Vajira K; Bardeesy, Nabeel 2019. AMPK-Mediated Lysosome Biogenesis in Lung Cancer Growth. Cell metabolism, 29 2, 238-240

Holm, Tammy M; Stathatos, Nikolaos; Sadow, Peter M; Juliano, Amy F; Cunnane, Mary Beth; Carter, Margaret S; Kamani, Yash V; Randolph, Gregory W 2019. A Gossypiboma From Kazakhstan. Ear, nose, & throat journal, , 145561319840512

2018

Fang, Jing; Muto, Tomoya; Kleppe, Maria; Bolanos, Lyndsey C; Hueneman, Kathleen M; Walker, Callum S; Sampson, Leesa; Wellendorf, Ashley M; Chetal, Kashish; Choi, Kwangmin; Salomonis, Nathan; Choi, Yongwon; Zheng, Yi; Cancelas, Jose A; Levine, Ross L; Starczynowski, Daniel T 2018. TRAF6 Mediates Basal Activation of NF-κB Necessary for Hematopoietic Stem Cell Homeostasis. Cell reports, 22 5, 1250-1262

Culver-Cochran, Ashley E; Starczynowski, Daniel T 2018. Chronic innate immune signaling results in ubiquitination of splicing machinery. Cell cycle (Georgetown, Tex.), , 1-4

Barreyro, Laura; Chlon, Timothy M; Starczynowski, Daniel T 2018. Chronic immune response dysregulation in MDS pathogenesis. Blood, 132 15, 1553-1560

Wei, Yue; Zheng, Hong; Bao, Naran; Jiang, Shan; Bueso-Ramos, Carlos E; Khoury, Joseph; Class, Caleb; Lu, Yue; Lin, Kevin; Yang, Hui; Ganan-Gomez, Irene; Starczynowski, Daniel T; Do, Kim-Anh; Colla, Simona; Garcia-Manero, Guillermo 2018. KDM6B overexpression activates innate immune signaling and impairs hematopoiesis in mice. Blood advances, 2 19, 2491-2504

Qiu, Kangqiang; Ke, Libing; Zhang, Xuepeng; Liu, Yukang; Rees, Thomas W; Ji, Liangnian; Diao, Jiajie; Chao, Hui 2018. Tracking mitochondrial pH fluctuation during cell apoptosis with two-photon phosphorescent iridium(iii) complexes. Chemical communications (Cambridge, England), 54 19, 2421-2424

Bu, Bing; Crowe, Michael; Diao, Jiajie; Ji, Baohua; Li, Dechang 2018. Cholesterol suppresses membrane leakage by decreasing water penetrability. Soft matter, 14 25, 5277-5282

Jiang, Xi; Hu, Chao; Ferchen, Kyle; Nie, Ji; Cui, Xiaolong; Chen, Chih-Hong; Cheng, Liting; Zuo, Zhixiang; Seibel, William; He, Chunjiang; Tang, Yixuan; Skibbe, Jennifer R; Wunderlich, Mark; Reinhold, William C; Dong, Lei; Shen, Chao; Arnovitz, Stephen; Ulrich, Bryan; Lu, Jiuwei; Weng, Hengyou; Su, Rui; Huang, Huilin; Wang, Yungui; Li, Chenying; Qin, Xi; Mulloy, James C; Zheng, Yi; Diao, Jiajie; Jin, Jie; Li, Chong; Liu, Paul P; He, Chuan; Chen, Yuan; Chen, Jianjun 2018. Author Correction: Targeted inhibition of STAT/TET1 axis as a therapeutic strategy for acute myeloid leukemia. Nature communications, 9 1, 670

Khamo, John S; Krishnamurthy, Vishnu V; Chen, Qixin; Diao, Jiajie; Zhang, Kai 2018. Optogenetic Delineation of Receptor Tyrosine Kinase Subcircuits in PC12 Cell Differentiation. Cell chemical biology, ,

Chen, Qixin; Jin, Chengzhi; Shao, Xintian; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Wang, Chenran; Liu, Fei; Ling, Peixue; Guan, Jun-Lin; Ji, Liangnian; Wang, Fengshan; Chao, Hui; Diao, Jiajie 2018. Super-Resolution Tracking of Mitochondrial Dynamics with An Iridium(III) Luminophore. Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14 41, e1802166

Leikina, Evgenia; Gamage, Dilani G; Prasad, Vikram; Goykhberg, Joanna; Crowe, Michael; Diao, Jiajie; Kozlov, Michael M; Chernomordik, Leonid V; Millay, Douglas P 2018. Myomaker and Myomerger Work Independently to Control Distinct Steps of Membrane Remodeling during Myoblast Fusion. Developmental cell, 46 6, 767-780.e7

Feng, Xuyang; Hsu, Shih-Jui; Bhattacharjee, Anukana; Wang, Yongyao; Diao, Jiajie; Price, Carolyn M 2018. CTC1-STN1 terminates telomerase while STN1-TEN1 enables C-strand synthesis during telomere replication in colon cancer cells. Nature communications, 9 1, 2827

DeVore, Stanley B; Young, Coleman H; Li, Guangyuan; Sundararajan, Anitha; Ramaraj, Thiruvarangan; Mudge, Joann; Schilkey, Faye; Muth, Aaron; Thompson, Paul R; Cherrington, Brian D 2018. Histone Citrullination Represses MicroRNA Expression, Resulting in Increased Oncogene mRNAs in Somatolactotrope Cells. Molecular and cellular biology, 38 19,

Yeo, Syn Kok; Paul, Ritama; Haas, Michael; Wang, Chenran; Guan, Jun-Lin 2018. Improved efficacy of mitochondrial disrupting agents upon inhibition of autophagy in a mouse model of BRCA1-deficient breast cancer. Autophagy, 14 7, 1214-1225

Su, Rui; Dong, Lei; Li, Chenying; Nachtergaele, Sigrid; Wunderlich, Mark; Qing, Ying; Deng, Xiaolan; Wang, Yungui; Weng, Xiaocheng; Hu, Chao; Yu, Mengxia; Skibbe, Jennifer; Dai, Qing; Zou, Dongling; Wu, Tong; Yu, Kangkang; Weng, Hengyou; Huang, Huilin; Ferchen, Kyle; Qin, Xi; Zhang, Bin; Qi, Jun; Sasaki, Atsuo T; Plas, David R; Bradner, James E; Wei, Minjie; Marcucci, Guido; Jiang, Xi; Mulloy, James C; Jin, Jie; He, Chuan; Chen, Jianjun 2018. R-2HG Exhibits Anti-tumor Activity by Targeting FTO/m6A/MYC/CEBPA Signaling. Cell, 172 1-2, 90-105.e23

Hu, Wenting; Lu, Haocheng; Zhang, Jifeng; Fan, Yanbo; Chang, Ziyi; Liang, Wenying; Wang, Huilun; Zhu, Tianqing; Garcia-Barrio, Minerva T; Peng, Daoquan; Chen, Y Eugene; Guo, Yanhong 2018. Krüppel-like factor 14, a coronary artery disease associated transcription factor, inhibits endothelial inflammation via NF-?B signaling pathway. Atherosclerosis, 278 , 39-48

Xiong, Wenhao; Zhao, Xiangjie; Villacorta, Luis; Rom, Oren; Garcia-Barrio, Minerva T; Guo, Yanhong; Fan, Yanbo; Zhu, Tianqing; Zhang, Jifeng; Zeng, Rong; Chen, Y Eugene; Jiang, Zhisheng; Chang, Lin 2018. Brown Adipocyte-Specific PPAR? (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor ?) Deletion Impairs Perivascular Adipose Tissue Development and Enhances Atherosclerosis in Mice. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38 8, 1738-1747

Chang, Lin; Xiong, Wenhao; Zhao, Xiangjie; Fan, Yanbo; Guo, Yanhong; Garcia-Barrio, Minerva; Zhang, Jifeng; Jiang, Zhisheng; Lin, Jiandie D; Chen, Y Eugene 2018. Bmal1 in Perivascular Adipose Tissue Regulates Resting-Phase Blood Pressure Through Transcriptional Regulation of Angiotensinogen. Circulation, 138 1, 67-79

Fan, Yanbo#; Lu, Haocheng; Liang, Wenying; Garcia-Barrio, Minerva T; Guo, Yanhong; Zhang, Ji; Zhu, Tianqing; Hao, Yibai; Zhang, Jifeng; Chen, Y Eugene 2018. Endothelial TFEB (Transcription Factor EB) Positively Regulates Postischemic Angiogenesis. Circulation research, 122 7, 945-957

Qiao, Congzhen; Li, Shengdi; Lu, Haocheng; Meng, Fan; Fan, Yanbo; Guo, Yanhong; Chen, Y Eugene; Zhang, Jifeng 2018. Laminar Flow Attenuates Macrophage Migration Inhibitory Factor Expression in Endothelial Cells. Scientific reports, 8 1, 2360

Nguyen, Hao G; Conn, Crystal S; Kye, Yae; Xue, Lingru; Forester, Craig M; Cowan, Janet E; Hsieh, Andrew C; Cunningham, John T; Truillet, Charles; Tameire, Feven; Evans, Michael J; Evans, Christopher P; Yang, Joy C; Hann, Byron; Koumenis, Constantinos; Walter, Peter; Carroll, Peter R; Ruggero, Davide 2018. Development of a stress response therapy targeting aggressive prostate cancer. Science translational medicine, 10 439,

Brown, Nicholas E; Sullivan, Camille; Waltz, Susan E 2018. Therapeutic Considerations for Ron Receptor Expression in Prostate Cancer. EMS cancer science journal, 1 1,

Modur, Vishnu; Singh, Navneet; Mohanty, Vakul; Chung, Eunah; Muhammad, Belal; Choi, Kwangmin; Chen, Xiaoting; Chetal, Kashish; Ratner, Nancy; Salomonis, Nathan; Weirauch, Matthew T; Waltz, Susan; Huang, Gang; Privette-Vinnedge, Lisa; Park, Joo-Seop; Janssen, Edith M; Komurov, Kakajan 2018. Defective transcription elongation in a subset of cancers confers immunotherapy resistance. Nature communications, 9 1, 4410

Brown, Nicholas E; Paluch, Andrew M; Nashu, Madison A; Komurov, Kakajan; Waltz, Susan E 2018. Tumor Cell Autonomous RON Receptor Expression Promotes Prostate Cancer Growth Under Conditions of Androgen Deprivation. Neoplasia (New York, N.Y.), 20 9, 917-929

Matrka, Marie C; Cimperman, Katherine A; Haas, Sarah R; Guasch, Geraldine; Ehrman, Lisa A; Waclaw, Ronald R; Komurov, Kakajan; Lane, Adam; Wikenheiser-Brokamp, Kathryn A; Wells, Susanne I 2018. Dek overexpression in murine epithelia increases overt esophageal squamous cell carcinoma incidence. PLoS genetics, 14 3, e1007227

Zhao, Xueheng; Brusadelli, Marion G; Sauter, Sharon L; Butsch Kovacic, Melinda; Zhang, Wujuan; Romick-Rosendale, Lindsey E; Lambert, Paul F; Setchell, Kenneth D; Wells, Susanne I 2018. Lipidomic profiling links the Fanconi anemia pathway to glycosphingolipid metabolism in head and neck cancer cells. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, ,

Serrano-Lopez, Juana; Nattamai, Kalpana; Pease, Nicholas A; Shephard, Miranda S; Wellendorf, Ashley M; Sertorio, Mathieu; Smith, Eric A; Geiger, Hartmut; Wells, Susanne I; Cancelas, Jose A; Privette Vinnedge, Lisa M 2018. Loss of DEK induces radioresistance of murine restricted hematopoietic progenitors. Experimental hematology, 59 , 40-50.e3

Khoury, Ruby; Sauter, Sharon; Butsch Kovacic, Melinda; Nelson, Adam S; Myers, Kasiani C; Mehta, Parinda A; Davies, Stella M; Wells, Susanne I 2018. Risk of Human Papillomavirus Infection in Cancer-Prone Individuals: What We Know. Viruses, 10 1,

Smith, Eric A; Krumpelbeck, Eric F; Jegga, Anil G; Prell, Malte; Matrka, Marie M; Kappes, Ferdinand; Greis, Kenneth D; Ali, Abdullah M; Meetei, Amom R; Wells, Susanne I 2018. The nuclear DEK interactome supports multi-functionality. Proteins, 86 1, 88-97

Toptan, Tuna; Brusadelli, Marion G; Turpin, Brian; Witte, David P; Surrallés, Jordi; Velleuer, Eunike; Schramm, Martin; Dietrich, Ralf; Brakenhoff, Ruud H; Moore, Patrick S; Chang, Yuan; Wells, Susanne I 2018. Limited detection of human polyomaviruses in Fanconi anemia related squamous cell carcinoma. PloS one, 13 12, e0209235

Nicol, Alcina F; de Andrade, Cecilia Vianna; Gomes, Saint Clair; Brusadelli, Marion G; Lodin, Hannah M; Wells, Susanne I; Nuovo, Gerard J 2018. The distribution of novel biomarkers in carcinoma-in-situ, microinvasive, and squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Annals of diagnostic pathology, 38 , 115-122

Trisno, Stephen L; Philo, Katherine E D; McCracken, Kyle W; Catá, Emily M; Ruiz-Torres, Sonya; Rankin, Scott A; Han, Lu; Nasr, Talia; Chaturvedi, Praneet; Rothenberg, Marc E; Mandegar, Mohammad A; Wells, Susanne I; Zorn, Aaron M; Wells, James M 2018. Esophageal Organoids from Human Pluripotent Stem Cells Delineate Sox2 Functions during Esophageal Specification. Cell stem cell, 23 4, 501-515.e7

Nuovo, Gerard J; de Andrade, Cecilia Vianna; Wells, Susanne I; Brusadelli, Marion; Nicol, Alcina F 2018. New biomarkers of human papillomavirus infection in acute cervical intraepithelial neoplasia. Annals of diagnostic pathology, 36 , 21-27

Sertorio, Mathieu; Perentesis, John P; Vatner, Ralph E; Mascia, Anthony E; Zheng, Yi; Wells, Susanne I 2018. Cancer Cell Metabolism: Implications for X-ray and Particle Radiation Therapy. International journal of particle therapy, 5 1, 40-48

Mendy, Angelico; Park, JuYoung; Vieira, Edgar Ramos 2018. Osteoarthritis and risk of mortality in the USA: a population-based cohort study. International journal of epidemiology, 47 6, 1821-1829

Mendy, Angelico; Forno, Erick; Niyonsenga, Theophile; Carnahan, Ryan; Gasana, Janvier 2018. Prevalence and features of asthma-COPD overlap in the United States 2007-2012. The clinical respiratory journal, 12 8, 2369-2377

Mendy, Angelico 2018. Association of Urinary Nitrate With Lower Prevalence of Hypertension and Stroke and With Reduced Risk of Cardiovascular Mortality. Circulation, 137 21, 2295-2297

Mendy, Angelico; Forno, Erick; Niyonsenga, Theophile; Gasana, Janvier 2018. Blood biomarkers as predictors of long-term mortality in COPD. The clinical respiratory journal, 12 5, 1891-1899

Mendy, Angelico; Salo, Päivi M; Cohn, Richard D; Wilkerson, Jesse; Zeldin, Darryl C; Thorne, Peter S 2018. House Dust Endotoxin Association with Chronic Bronchitis and Emphysema. Environmental health perspectives, 126 3, 037007

Mendy, Angelico; Wilkerson, Jesse; Salo, P?ivi M; Cohn, Richard D; Zeldin, Darryl C; Thorne, Peter S 2018. Endotoxin predictors and associated respiratory outcomes differ with climate regions in the U.S. Environment international, 112 , 218-226

Park, Juyoung; Mendy, Angelico; Vieira, Edgar R 2018. Various Types of Arthritis in the United States: Prevalence and Age-Related Trends From 1999 to 2014. American journal of public health, 108 2, 256-258

Lin, Yu-Fen; Shih, Hung-Ying; Shang, Zeng-Fu; Kuo, Ching-Te; Guo, Jiaming; Du, Chunying; Lee, Hsinyu; Chen, Benjamin P C 2018. PIDD mediates the association of DNA-PKcs and ATR at stalled replication forks to facilitate the ATR signaling pathway. Nucleic acids research, 46 4, 1847-1859

Liu, Bingjie; Du, Ruikai; Zhou, Lei; Xu, Jiahui; Chen, Song; Chen, Ji; Yang, Xiaoli; Liu, Dong-Xu; Shao, Zhi-Ming; Zhang, Lixing; Yu, Zuoren; Xie, Ni; Guan, Jun-Lin; Liu, Suling 2018. miR-200c/141 Regulates Breast Cancer Stem Cell Heterogeneity via Targeting HIPK1/?-Catenin Axis. Theranostics, 8 21, 5801-5813

Ogawa, Michinaga; Matsuda, Ryuta; Takada, Naoki; Tomokiyo, Mikado; Yamamoto, Shouji; Shizukusihi, Sayaka; Yamaji, Toshiyuki; Yoshikawa, Yuko; Yoshida, Mitsutaka; Tanida, Isei; Koike, Masato; Murai, Miyo; Morita, Hidetoshi; Takeyama, Haruko; Ryo, Akihide; Guan, Jun-Lin; Yamamoto, Masahiro; Inoue, Jun-Ichiro; Yanagawa, Toru; Fukuda, Mitsunori; Kawabe, Hiroshi; Ohnishi, Makoto 2018. Molecular mechanisms of Streptococcus pneumoniae-targeted autophagy via pneumolysin, Golgi-resident Rab41, and Nedd4-1 mediated K63-linked ubiquitination. Cellular microbiology, , e12846

Nwadike, Chinwendu; Williamson, Leon E; Gallagher, Laura E; Guan, Jun-Lin; Chan, Edmond Y W 2018. AMPK inhibits ULK1-dependent autophagosome formation and lysosomal acidification via distinct mechanisms. Molecular and cellular biology, ,

Huang, Huilin; Weng, Hengyou; Sun, Wenju; Qin, Xi; Shi, Hailing; Wu, Huizhe; Zhao, Boxuan Simen; Mesquita, Ana; Liu, Chang; Yuan, Celvie L; Hu, Yueh-Chiang; Hüttelmaier, Stefan; Skibbe, Jennifer R; Su, Rui; Deng, Xiaolan; Dong, Lei; Sun, Miao; Li, Chenying; Nachtergaele, Sigrid; Wang, Yungui; Hu, Chao; Ferchen, Kyle; Greis, Kenneth D; Jiang, Xi; Wei, Minjie; Qu, Lianghu; Guan, Jun-Lin; He, Chuan; Yang, Jianhua; Chen, Jianjun 2018. Recognition of RNA N6-methyladenosine by IGF2BP proteins enhances mRNA stability and translation. Nature cell biology, 20 3, 285-295

Thiagarajan, Praveena S; Sinyuk, Maksim; Turaga, Soumya M; Mulkearns-Hubert, Erin E; Hale, James S; Rao, Vinay; Demelash, Abeba; Saygin, Caner; China, Arnab; Alban, Tyler J; Hitomi, Masahiro; Torre-Healy, Luke A; Alvarado, Alvaro G; Jarrar, Awad; Wiechert, Andrew; Adorno-Cruz, Valery; Fox, Paul L; Calhoun, Benjamin C; Guan, Jun-Lin; Liu, Huiping; Reizes, Ofer; Lathia, Justin D 2018. Cx26 drives self-renewal in triple-negative breast cancer via interaction with NANOG and focal adhesion kinase. Nature communications, 9 1, 578

Sun, Shaogang; Wu, Hsin-Jung; Guan, Jun-Lin 2018. Nuclear FAK and its kinase activity regulate VEGFR2 transcription in angiogenesis of adult mice. Scientific reports, 8 1, 2550

Choi, Han Kyoung; Yuan, Hebao; Fang, Fang; Wei, Xiaoxi; Liu, Lu; Li, Qing; Guan, Jun-Lin; Liu, Fei 2018. Tsc1 regulates the balance between osteoblast and adipocyte differentiation through autophagy/Notch1/β-catenin cascade. Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, ,

Chutipongtanate, Somchai; Greis, Kenneth D 2018. Multiplex Biomarker Screening Assay for Urinary Extracellular Vesicles Study: A Targeted Label-Free Proteomic Approach. Scientific reports, 8 1, 15039

Turnier, Jessica L; Brunner, Hermine I; Bennett, Michael; Aleed, Ashwaq; Gulati, Gaurav; Haffey, Wendy D; Thornton, Sherry; Wagner, Michael; Devarajan, Prasad; Witte, David; Greis, Kenneth D; Aronow, Bruce 2018. Discovery of SERPINA3 as a candidate urinary biomarker of lupus nephritis activity. Rheumatology (Oxford, England), ,

Dwivedi, Pankaj; Muench, David E; Wagner, Michael; Azam, Mohammad; Grimes, H Leighton; Greis, Kenneth D 2018. Time resolved quantitative phospho-tyrosine analysis reveals Bruton's Tyrosine kinase mediated signaling downstream of the mutated granulocyte-colony stimulating factor receptors. Leukemia, ,

Yuan, Long; Mishra, Rosalin; Patel, Hima; Abdulsalam, Safnas; Greis, Kenneth D; Kadekaro, Ana Luisa; Merino, Edward J; Garrett, Joan T 2018. Utilization of Reactive Oxygen Species Targeted Therapy to Prolong the Efficacy of BRAF Inhibitors in Melanoma. Journal of Cancer, 9 24, 4665-4676

Kirley, Terence L; Greis, Kenneth D; Norman, Andrew B 2018. Domain unfolding of monoclonal antibody fragments revealed by non-reducing SDS-PAGE. Biochemistry and biophysics reports, 16 , 138-144

Huang, Huilin; Weng, Hengyou; Sun, Wenju; Qin, Xi; Shi, Hailing; Wu, Huizhe; Zhao, Boxuan Simen; Mesquita, Ana; Liu, Chang; Yuan, Celvie L; Hu, Yueh-Chiang; Hüttelmaier, Stefan; Skibbe, Jennifer R; Su, Rui; Deng, Xiaolan; Dong, Lei; Sun, Miao; Li, Chenying; Nachtergaele, Sigrid; Wang, Yungui; Hu, Chao; Ferchen, Kyle; Greis, Kenneth D; Jiang, Xi; Wei, Minjie; Qu, Lianghu; Guan, Jun-Lin; He, Chuan; Yang, Jianhua; Chen, Jianjun 2018. Author Correction: Recognition of RNA N6-methyladenosine by IGF2BP proteins enhances mRNA stability and translation. Nature cell biology, 20 9, 1098

Grigoryan, Ani; Guidi, Novella; Senger, Katharina; Liehr, Thomas; Soller, Karin; Marka, Gina; Vollmer, Angelika; Markaki, Yolanda; Leonhardt, Heinrich; Buske, Christian; Lipka, Daniel B; Plass, Christoph; Zheng, Yi; Mulaw, Medhanie A; Geiger, Hartmut; Florian, Maria Carolina 2018. LaminA/C regulates epigenetic and chromatin architecture changes upon aging of hematopoietic stem cells. Genome biology, 19 1, 189

Hayashi, Yoshihiro; Zhang, Yue; Yokota, Asumi; Yan, Xiaomei; Liu, Jinqin; Choi, Kwangmin; Li, Bing; Sashida, Goro; Peng, Yanyan; Xu, Zefeng; Huang, Rui; Zhang, Lulu; Freudiger, George M; Wang, Jingya; Dong, Yunzhu; Zhou, Yile; Wang, Jieyu; Wu, Lingyun; Bu, Jiachen; Chen, Aili; Zhao, Xinghui; Sun, Xiujuan; Chetal, Kashish; Olsson, Andre; Watanabe, Miki; Romick-Rosendale, Lindsey E; Harada, Hironori; Shih, Lee-Yung; Tse, William; Bridges, James P; Caligiuri, Michael A; Huang, Taosheng; Zheng, Yi; Witte, David P; Wang, Qian-Fei; Qu, Cheng-Kui; Salomonis, Nathan; Grimes, H Leighton; Nimer, Stephen D; Xiao, Zhijian; Huang, Gang 2018. Pathobiological Pseudohypoxia as a Putative Mechanism Underlying Myelodysplastic Syndromes. Cancer discovery, 8 11, 1438-1457

Hegde, Shailaja; Akbar, Huzoor; Zheng, Yi; Cancelas, Jose A 2018. Towards increasing shelf life and haemostatic potency of stored platelet concentrates. Current opinion in hematology, 25 6, 500-508

Liu, Wei; Du, Wei; Shang, Xun; Wang, Lei; Evelyn, Chris; Florian, Maria Carolina; A Ryan, Marnie; Rayes, Ahmad; Zhao, Xueheng; Setchell, Kenneth; Meller, Jarek; Guo, Fukun; Nassar, Nicolas; Geiger, Hartmut; Pang, Qishen; Zheng, Yi 2018. Rational identification of a Cdc42 inhibitor presents a new regimen for long-term hematopoietic stem cell mobilization. Leukemia, ,

Florian, M Carolina; Klose, Markus; Sacma, Mehmet; Jablanovic, Jelena; Knudson, Luke; Nattamai, Kalpana J; Marka, Gina; Vollmer, Angelika; Soller, Karin; Sakk, Vadim; Cabezas-Wallscheid, Nina; Zheng, Yi; Mulaw, Medhanie A; Glauche, Ingmar; Geiger, Hartmut 2018. Aging alters the epigenetic asymmetry of HSC division. PLoS biology, 16 9, e2003389

Du, Wei; Liu, Wei; Mizukawa, Benjamin; Shang, Xun; Sipple, Jared; Wunderlich, Mark; Geiger, Hartmut; Davies, Stella; Mulloy, James; Pang, Qishen; Zheng, Yi 2018. A non-myeloablative conditioning approach for long-term engraftment of human and mouse hematopoietic stem cells. Leukemia, 32 9, 2041-2046

Cai, Xiongwei; Zheng, Yi; Speck, Nancy A 2018. A Western Blotting Protocol for Small Numbers of Hematopoietic Stem Cells. Journal of visualized experiments : JoVE, 138,

Mizukawa, Benjamin; O'Brien, Eric; Mulloy, James C; Zheng, Yi 2018. Cell Polarity and Division Symmetry Analyses in Transformed Blood Cells. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1821 , 257-266

Cai, Xiongwei; Zhou, Xuan; Zheng, Yi 2018. In Vivo Rescue Assay of RhoA-Deficient Hematopoietic Stem and Progenitor Cells. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1821 , 247-256

Kalim, Khalid W; Yang, Jun-Qi; Li, Yuan; Meng, Yan; Zheng, Yi; Guo, Fukun 2018. Reciprocal Regulation of Glycolysis-Driven Th17 Pathogenicity and Regulatory T Cell Stability by Cdc42. Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200 7, 2313-2326

Yang, Yingying; Dong, Panpan; Zhao, Jing; Zhou, Wei; Zhou, Yonghua; Xu, Yongliang; Mei, Congjin; Guo, Fukun; Zheng, Yi; Yang, Jun-Qi 2018. PKC?/? regulates Th17 differentiation and house dust mite-induced allergic airway inflammation. Biochimica et biophysica acta, 1864 3, 934-941

Lv, Jiawen; Zeng, Junchao; Guo, Fukun; Li, Yiran; Xu, Mengying; Cheng, Yuanxiong; Zhang, Lin; Cai, Shaoxi; Chen, Yinghua; Zheng, Yi; Hu, Guodong 2018. Endothelial Cdc42 deficiency impairs endothelial regeneration and vascular repair after inflammatory vascular injury. Respiratory research, 19 1, 27

Wu, Lai Man Natalie; Deng, Yaqi; Wang, Jincheng; Zhao, Chuntao; Wang, Jiajia; Rao, Rohit; Xu, Lingli; Zhou, Wenhao; Choi, Kwangmin; Rizvi, Tilat A; Remke, Marc; Rubin, Joshua B; Johnson, Randy L; Carroll, Thomas J; Stemmer-Rachamimov, Anat O; Wu, Jianqiang; Zheng, Yi; Xin, Mei; Ratner, Nancy; Lu, Q Richard 2018. Programming of Schwann Cells by Lats1/2-TAZ/YAP Signaling Drives Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumorigenesis. Cancer cell, 33 2, 292-308.e7

Akbar, H; Duan, X; Piatt, R; Saleem, S; Davis, A K; Tandon, N N; Bergmeier, W; Zheng, Y 2018. Small molecule targeting the Rac1-NOX2 interaction prevents collagen-related peptide and thrombin-induced reactive oxygen species generation and platelet activation. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 16 10, 2083-2096

Chadwick, Michelle L; Lane, Adam; Thomas, Dana; Smith, Amanda R; White, Angela R; Davidson, Dominique; Feng, Yuxin; Boscolo, Elisa; Zheng, Yi; Adams, Denise M; Gupta, Anita; Veillette, André; Chow, Lionel M L 2018. Combined mTOR and MEK inhibition is an effective therapy in a novel mouse model for angiosarcoma. Oncotarget, 9 37, 24750-24765

Maliken, Bryan D; Kanisicak, Onur; Karch, Jason; Khalil, Hadi; Fu, Xing; Boyer, Justin G; Prasad, Vikram; Zheng, Yi; Molkentin, Jeffery D 2018. Gata4-Dependent Differentiation of c-Kit+ Derived Endothelial Cells Underlies Artefactual Cardiomyocyte Regeneration in the Heart. Circulation, ,

Yang, Yongguang; Leonard, Marissa; Zhang, Yijuan; Zhao, Dan; Mahmoud, Charif; Khan, Shugufta; Wang, Jiang; Lower, Elyse E; Zhang, Xiaoting 2018. HER2-Driven Breast Tumorigenesis Relies upon Interactions of the Estrogen Receptor with Coactivator MED1. Cancer research, 78 2, 422-435

Adams, Shannel R; Maezawa, So; Alavattam, Kris G; Abe, Hironori; Sakashita, Akihiko; Shroder, Megan; Broering, Tyler J; Sroga Rios, Julie; Thomas, Michael A; Lin, Xinhua; Price, Carolyn M; Barski, Artem; Andreassen, Paul R; Namekawa, Satoshi H 2018. RNF8 and SCML2 cooperate to regulate ubiquitination and H3K27 acetylation for escape gene activation on the sex chromosomes. PLoS genetics, 14 2, e1007233

Forster, Neil; Warnick, Ronald; Takiar, Vinita; Pater, Luke; Breneman, John 2018. Debulking surgery of pituitary adenoma as a strategy to facilitate definitive stereotactic radiosurgery. Journal of neuro-oncology, 138 2, 335-340

Wise-Draper, Trisha; Sendilnathan, Arun; Palackdharry, Sarah; Pease, Nicholas; Qualtieri, Julianne; Butler, Randall; Sadraei, Nooshin Hashemi; Morris, John C; Patil, Yash; Wilson, Keith; Mark, Jonathan; Casper, Keith; Takiar, Vinita; Lane, Adam; Privette Vinnedge, Lisa 2018. Decreased plasma DEK Oncogene Levels Correlate with p16-Negative Disease and Advanced Tumor Stage in a Case-Control Study of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Translational oncology, 11 1, 168-174

Tang, Alice L; Miller, Adam; Hauff, Samantha; Myer, Charles M; Takiar, Vinita; Howell, Rebecca J; Mark, Jonathan R 2018. Maternity and paternity leave in otolaryngology residency training in the United States. The Laryngoscope, ,

Hill, Margaret A; Alexander, William B; Guo, Bing; Kato, Yasutaka; Patra, Krushna; O'Dell, Michael R; McCall, Matthew N; Whitney-Miller, Christa L; Bardeesy, Nabeel; Hezel, Aram F 2018. Kras and Tp53 Mutations Cause Cholangiocyte- and Hepatocyte-Derived Cholangiocarcinoma. Cancer research, 78 16, 4445-4451

Patra, Krushna C; Kato, Yasutaka; Mizukami, Yusuke; Widholz, Sebastian; Boukhali, Myriam; Revenco, Iulia; Grossman, Elizabeth A; Ji, Fei; Sadreyev, Ruslan I; Liss, Andrew S; Screaton, Robert A; Sakamoto, Kei; Ryan, David P; Mino-Kenudson, Mari; Castillo, Carlos Fernandez-Del; Nomura, Daniel K; Haas, Wilhelm; Bardeesy, Nabeel 2018. Mutant GNAS drives pancreatic tumourigenesis by inducing PKA-mediated SIK suppression and reprogramming lipid metabolism. Nature cell biology, 20 7, 811-822

Patra, Krushna C; Bardeesy, Nabeel 2018. A Cell Size Theory of Aging. Developmental cell, 45 6, 665-666

Nogueira, Veronique; Patra, Krushna C; Hay, Nissim 2018. Selective eradication of cancer displaying hyperactive Akt by exploiting the metabolic consequences of Akt activation. eLife, 7 ,

DeWaal, Dannielle; Nogueira, Veronique; Terry, Alexander R; Patra, Krushna C; Jeon, Sang-Min; Guzman, Grace; Au, Jennifer; Long, Christopher P; Antoniewicz, Maciek R; Hay, Nissim 2018. Hexokinase-2 depletion inhibits glycolysis and induces oxidative phosphorylation in hepatocellular carcinoma and sensitizes to metformin. Nature communications, 9 1, 446

Lubitz, Carrie C; Zhan, Tiannan; Gunda, Viswanath; Amin, Salma; Gigliotti, Benjamin J; Fingeret, Abbey L; Holm, Tammy M; Wachtel, Heather; Sadow, Peter M; Wirth, Lori J; Sullivan, Ryan J; Panka, David J; Parangi, Sareh 2018. Circulating BRAFV600E Levels Correlate with Treatment in Patients with Thyroid Carcinoma. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 28 3, 328-339

2017

Kong, Fansheng; Liu, Zhiwei; Jain, Viral G; Shima, Kenjiro; Suzuki, Takuji; Muglia, Louis J; Starczynowski, Daniel T; Pasare, Chandrashekhar; Bhattacharyya, Sandip 2017. Inhibition of IRAK1 Ubiquitination Determines Glucocorticoid Sensitivity for TLR9-Induced Inflammation in Macrophages. Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199 10, 3654-3667

Varney, M E; Choi, K; Bolanos, L; Christie, S; Fang, J; Grimes, H L; Maciejewski, J P; Inoue, J-I; Starczynowski, D T 2017. Epistasis between TIFAB and miR-146a: neighboring genes in del(5q) myelodysplastic syndrome. Leukemia, 31 2, 491-495

Qing, Ying; Tian, Zhiqi; Bi, Ying; Wang, Yongyao; Long, Jiangang; Song, Chun-Xiao; Diao, Jiajie 2017. Quantitation and mapping of the epigenetic marker 5-hydroxymethylcytosine. BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 39 5,

Song, Chun-Xiao; Yin, Senlin; Ma, Li; Wheeler, Amanda; Chen, Yu; Zhang, Yan; Liu, Bin; Xiong, Junjie; Zhang, Weihan; Hu, Jiankun; Zhou, Zongguang; Dong, Biao; Tian, Zhiqi; Jeffrey, Stefanie S; Chua, Mei-Sze; So, Samuel; Li, Weimin; Wei, Yuquan; Diao, Jiajie; Xie, Dan; Quake, Stephen R 2017. 5-Hydroxymethylcytosine signatures in cell-free DNA provide information about tumor types and stages. Cell research, ,

Bu, Bing; Tong, Xin; Li, Dechang; Hu, Yachong; He, Wangxiao; Zhao, Chunyu; Hu, Rui; Li, Xiaoqing; Shao, Yongping; Liu, Cong; Zhao, Qing; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2017. N-Terminal Acetylation Preserves α-Synuclein from Oligomerization by Blocking Intermolecular Hydrogen Bonds. ACS chemical neuroscience, ,

Diao, J; Li, L; Lai, Y; Zhong, Q 2017. In Vitro Reconstitution of Autophagosome-Lysosome Fusion. Methods in enzymology, 587 , 365-376

Jiang, Xi; Hu, Chao; Ferchen, Kyle; Nie, Ji; Cui, Xiaolong; Chen, Chih-Hong; Cheng, Liting; Zuo, Zhixiang; Seibel, William; He, Chunjiang; Tang, Yixuan; Skibbe, Jennifer R; Wunderlich, Mark; Reinhold, William C; Dong, Lei; Shen, Chao; Arnovitz, Stephen; Ulrich, Bryan; Lu, Jiuwei; Weng, Hengyou; Su, Rui; Huang, Huilin; Wang, Yungui; Li, Chenying; Qin, Xi; Mulloy, James C; Zheng, Yi; Diao, Jiajie; Jin, Jie; Li, Chong; Liu, Paul P; He, Chuan; Chen, Yuan; Chen, Jianjun 2017. Targeted inhibition of STAT/TET1 axis as a therapeutic strategy for acute myeloid leukemia. Nature communications, 8 1, 2099

Bhattacharjee, Anukana; Wang, Yongyao; Diao, Jiajie; Price, Carolyn M 2017. Dynamic DNA binding, junction recognition and G4 melting activity underlie the telomeric and genome-wide roles of human CST. Nucleic acids research, 45 21, 12311-12324

Hu, Yachong; Lai, Ying; Wang, Yongyao; Zhao, Minglei; Zhang, Yunxiang; Crowe, Michael; Tian, Zhiqi; Long, Jiangang; Diao, Jiajie 2017. SNARE-Reconstituted Liposomes as Controllable Zeptoliter Nanoreactors for Macromolecules. Advanced biosystems, 1 1-2, e1600018

Guadagno, Carmela R; Ewers, Brent E; Speckman, Heather N; Aston, Timothy Llewellyn; Huhn, Bridger J; DeVore, Stanley B; Ladwig, Joshua T; Strawn, Rachel N; Weinig, Cynthia 2017. Dead or Alive? Using Membrane Failure and Chlorophyll a Fluorescence to Predict Plant Mortality from Drought. Plant physiology, 175 1, 223-234

Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2017. Breast Cancer: Multiple Subtypes within a Tumor? Trends in cancer, 3 11, 753-760

Wang, Chenran; Yeo, Syn; Haas, Michael A; Guan, Jun-Lin 2017. Autophagy gene FIP200 in neural progenitors non-cell autonomously controls differentiation by regulating microglia. The Journal of cell biology, 216 8, 2581-2596

Yeo, Syn Kok; French, Rhiannon; Spada, Filomena; Clarkson, Richard 2017. Opposing roles of Nfkb2 gene products p100 and p52 in the regulation of breast cancer stem cells. Breast cancer research and treatment, 162 3, 465-477

Orr-Asman, Melissa A; Chu, Zhengtao; Jiang, Min; Worley, Mariah; LaSance, Kathleen; Koch, Sheryl E; Carreira, Vinicius S; Dahche, Hanan M; Plas, David R; Komurov, Kakajan; Qi, Xiaoyang; Mercer, Carol A; Anthony, Lowell B; Rubinstein, Jack; Thomas, Hala E 2017. mTOR Kinase Inhibition Effectively Decreases Progression of a Subset of Neuroendocrine Tumors that Progress on Rapalog Therapy and Delays Cardiac Impairment. Molecular cancer therapeutics, 16 11, 2432-2441

Berman, Adi Y; Manna, Subrata; Schwartz, Naomi S; Katz, Yardena E; Sun, Yang; Behrmann, Catherine A; Yu, Jane J; Plas, David R; Alayev, Anya; Holz, Marina K 2017. ERRα regulates the growth of triple-negative breast cancer cells via S6K1-dependent mechanism. Signal transduction and targeted therapy, 2 ,

Li, Chenggang; Liu, Xiaolei; Liu, Yang; Zhang, Erik; Medepalli, Kantha; Masuda, Kohei; Li, Na; Kopras, Elizabeth J; Kwiatkowski, David J; Borchers, Michael T; Wikenheiser-Brokamp, Kathryn A; Osterburg, Andrew; Mays, Maxwell; Sun, Yang; Plas, David R; Sun, Julia L; Franz, David N; Capal, Jamie K; Alayev, Anya; Holz, Marina K; Krueger, Darcy A; Siroky, Brian J; Yu, Jane J 2017. Tuberin Regulates Prostaglandin Receptor-mediated Viability, via Rheb, in mTORC1-hyperactive Cells. Molecular cancer research : MCR, ,

Yoon, Sang-Oh; Shin, Sejeong; Karreth, Florian A; Buel, Gwen R; Jedrychowski, Mark P; Plas, David R; Dedhar, Shoukat; Gygi, Steven P; Roux, Philippe P; Dephoure, Noah; Blenis, John 2017. Focal Adhesion- and IGF1R-Dependent Survival and Migratory Pathways Mediate Tumor Resistance to mTORC1/2 Inhibition. Molecular cell, ,

Liu, Hongqi; Feng, Xizhi; Ennis, Kelli N; Behrmann, Catherine A; Sarma, Pranjal; Jiang, Tony T; Kofuji, Satoshi; Niu, Liang; Stratton, Yiwen; Thomas, Hala Elnakat; Yoon, Sang-Oh; Sasaki, Atsuo T; Plas, David R 2017. Pharmacologic Targeting of S6K1 in PTEN-Deficient Neoplasia. Cell reports, 18 9, 2088-2095

Fan, Yanbo#; Lu, Haocheng; Liang, Wenying; Hu, Wenting; Zhang, Jifeng; Chen, Y Eugene 2017. Krüppel-like factors and vascular wall homeostasis. Journal of molecular cell biology, 9 5, 352-363

Zhang, Jifeng; Niimi, Manabu; Yang, Dongshan; Liang, Jingyan; Xu, Jie; Kimura, Tokuhide; Mathew, Anna V; Guo, Yanhong; Fan, Yanbo; Zhu, Tianqing; Song, Jun; Ackermann, Rose; Koike, Yui; Schwendeman, Anna; Lai, Liangxue; Pennathur, Subramaniam; Garcia-Barrio, Minerva; Fan, Jianglin; Chen, Y Eugene 2017. Deficiency of Cholesteryl Ester Transfer Protein Protects Against Atherosclerosis in Rabbits. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 37 6, 1068-1075

Lu, Haocheng*; Fan, Yanbo*,#; Qiao, Congzhen; Liang, Wenying; Hu, Wenting; Zhu, Tianqing; Zhang, Jifeng; Chen, Y Eugene 2017. TFEB inhibits endothelial cell inflammation and reduces atherosclerosis. Science signaling, 10 464,

Hugo, Estefanía A; Cassels, Bruce K; Fierro, Angélica 2017. Functional roles of T3.37 and S5.46 in the activation mechanism of the dopamine D1 receptor. Journal of molecular modeling, 23 4, 142

Truillet, Charles; Cunningham, John T; Parker, Matthew F L; Huynh, Loc T; Conn, Crystal S; Ruggero, Davide; Lewis, Jason S; Evans, Michael J 2017. Noninvasive Measurement of mTORC1 Signaling with 89Zr-Transferrin. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23 12, 3045-3052

Ruiz-Torres, Sasha J; Benight, Nancy M; Karns, Rebekah A; Lower, Elyse E; Guan, Jun-Lin; Waltz, Susan E 2017. HGFL-mediated RON signaling supports breast cancer stem cell phenotypes via activation of non-canonical ?-catenin signaling. Oncotarget, 8 35, 58918-58933

Zhou, Zilan; Kennell, Carly; Jafari, Mina; Lee, Joo-Youp; Ruiz-Torres, Sasha J; Waltz, Susan E; Lee, Jing-Huei 2017. Sequential Delivery of Erlotinib and Doxorubicin for Enhanced Triple Negative Breast Cancer Treatment Using Polymeric Nanoparticle. International journal of pharmaceutics, ,

Ruiz-Torres, Sasha J; Benight, Nancy M; Karns, Rebekah A; Lower, Elyse E; Guan, Jun-Lin; Waltz, Susan E 2017. HGFL-mediated RON signaling supports breast cancer stem cell phenotypes via activation of non-canonical β-catenin signaling. Oncotarget, 8 35, 58918-58933

Zhou, Zilan; Jafari, Mina; Sriram, Vishnu; Kim, Jinsoo; Lee, Joo-Youp; Ruiz-Torres, Sasha J; Waltz, Susan E 2017. Delayed Sequential Co-Delivery of Gefitinib and Doxorubicin for Targeted Combination Chemotherapy. Molecular pharmaceutics, 14 12, 4551-4559

Hunt, Brian G; Wang, Yuan-Liang; Chen, Min-Shan; Wang, Shao-Chun; Waltz, Susan E 2017. Maternal diethylhexyl phthalate exposure affects adiposity and insulin tolerance in offspring in a PCNA-dependent manner. Environmental research, 159 , 588-594

Andrade, Kelsi; Fornetti, Jaime; Zhao, Ling; Miller, Scott C; Randall, R Lor; Anderson, Neysi; Waltz, Susan E; McHale, Mark; Welm, Alana L 2017. RON kinase: A target for treatment of cancer-induced bone destruction and osteoporosis. Science translational medicine, 9 374,

Zhang, Yuqian; Rana, Ankit; Stratton, Yiwen; Czyzyk-Krzeska, Maria F; Esfandiari, Leyla 2017. Sequence-Specific Detection of MicroRNAs Related to Clear Cell Renal Cell Carcinoma at fM Concentration by an Electroosmotically Driven Nanopore-Based Device. Analytical chemistry, 89 17, 9201-9208

Myers, Kasiani C; Sauter, Sharon; Zhang, Xue; Bleesing, Jacob J; Davies, Stella M; Wells, Susanne I; Mehta, Parinda A; Kumar, Ashish; Marmer, Daniel; Marsh, Rebecca; Brown, Darron; Butsch Kovacic, Melinda 2017. Impaired immune function in children and adults with Fanconi anemia. Pediatric blood & cancer, 64 11,

Matrka, Marie C; Watanabe, Miki; Muraleedharan, Ranjithmenon; Lambert, Paul F; Lane, Andrew N; Romick-Rosendale, Lindsey E; Wells, Susanne I 2017. Overexpression of the human DEK oncogene reprograms cellular metabolism and promotes glycolysis. PloS one, 12 5, e0177952

Smith, Eric A; Kumar, Bhavna; Komurov, Kakajan; Smith, Stephen M; Brown, Nicole V; Zhao, Songzhu; Kumar, Pawan; Teknos, Theodoros N; Wells, Susanne I 2017. DEK associates with tumor stage and outcome in HPV16 positive oropharyngeal squamous cell carcinoma. Oncotarget, 8 14, 23414-23426

Smith, Eric A; Gole, Boris; Willis, Nicholas A; Soria, Rebeca; Starnes, Linda M; Krumpelbeck, Eric F; Jegga, Anil G; Ali, Abdullah M; Guo, Haihong; Meetei, Amom R; Andreassen, Paul R; Kappes, Ferdinand; Vinnedge, Lisa M Privette; Daniel, Jeremy A; Scully, Ralph; Wiesmüller, Lisa; Wells, Susanne I 2017. DEK is required for homologous recombination repair of DNA breaks. Scientific reports, 7 , 44662

Koncar, Robert F; Chu, Zhengtao; Romick-Rosendale, Lindsey E; Wells, Susanne I; Chan, Timothy A; Qi, Xiaoyang; Bahassi, El Mustapha 2017. PLK1 inhibition enhances temozolomide efficacy in IDH1 mutant gliomas. Oncotarget, 8 9, 15827-15837

Mehta, Parinda A; Sauter, Sharon; Zhang, Xue; Davies, Stella M; Wells, Suzanne I; Myers, Kasiani C; Panicker, Gitika; Unger, Elizabeth R; Butsch Kovacic, Melinda 2017. Antibody response to human papillomavirus vaccination and natural exposure in individuals with Fanconi Anemia. Vaccine, 35 48 Pt B, 6712-6719

Martin, E E; Huang, W; Anwar, T; Arellano-Garcia, C; Burman, B; Guan, J-L; Gonzalez, M E; Kleer, C G 2017. MMTV-cre;Ccn6 knockout mice develop tumors recapitulating human metaplastic breast carcinomas. Oncogene, 36 16, 2275-2285

He, Yun; Sun, Xiumei; Wang, Li; Mishina, Yuji; Guan, Jun-Lin; Liu, Fei 2017. Male germline recombination of a conditional allele by the widely used Dermo1-cre (Twist2-cre) transgene. Genesis (New York, N.Y. : 2000), ,

Wacker, Rahel; Eickel, Nina; Schmuckli-Maurer, Jacqueline; Annoura, Takeshi; Niklaus, Livia; Khan, Shahid M; Guan, Jun-Lin; Heussler, Volker T 2017. LC3-association with the parasitophorous vacuole membrane of Plasmodium berghei liver stages follows a noncanonical autophagy pathway. Cellular microbiology, ,

Chen, Xiaoyi; Clark, Jason; Wunderlich, Mark; Fan, Cuiqing; Davis, Ashley; Chen, Song; Guan, Jun-Lin; Mulloy, James C; Kumar, Ashish; Zheng, Yi 2017. Autophagy is dispensable for Kmt2a/Mll-Mllt3/Af9 AML maintenance and anti-leukemic effect of chloroquine. Autophagy, 13 5, 955-966

Xia, Houjun; Wang, Wei; Crespo, Joel; Kryczek, Ilona; Li, Wei; Wei, Shuang; Bian, Zhaoqun; Maj, Tomasz; He, Mingxiao; Liu, Rebecca J; He, Youwen; Rattan, Ramandeep; Munkarah, Adnan; Guan, Jun-Lin; Zou, Weiping 2017. Suppression of FIP200 and autophagy by tumor-derived lactate promotes naïve T cell apoptosis and affects tumor immunity. Science immunology, 2 17,

Wang, Bo; Iyengar, Rekha; Li-Harms, Xiujie; Joo, Joung Hyuck; Wright, Christopher; Lavado, Alfonso; Horner, Linda; Yang, Mao; Guan, Jun-Lin; Frase, Sharon; Green, Douglas R; Cao, Xinwei; Kundu, Mondira 2017. The autophagy-inducing kinases, ULK1 and ULK2, regulate axon guidance in the developing mouse forebrain via a noncanonical pathway. Autophagy, , 1-16

Bennett, Michael R; Pleasant, LaTawnya; Haffner, Christopher; Ma, Qing; Haffey, Wendy D; Ying, Jun; Wagner, Michael; Greis, Kenneth D; Devarajan, Prasad 2017. A Novel Biomarker Panel to Identify Steroid Resistance in Childhood Idiopathic Nephrotic Syndrome. Biomarker insights, 12 , 1177271917695832

Dwivedi, Pankaj; Greis, Kenneth D 2017. Granulocyte colony-stimulating factor receptor signaling in severe congenital neutropenia, chronic neutrophilic leukemia, and related malignancies. Experimental hematology, 46 , 9-20

Fang, Jing; Bolanos, Lyndsey C; Choi, Kwangmin; Liu, Xiaona; Christie, Susanne; Akunuru, Shailaja; Kumar, Rupali; Wang, Dehua; Chen, Xiaoting; Greis, Kenneth D; Stoilov, Peter; Filippi, Marie-Dominique; Maciejewski, Jaroslaw P; Garcia-Manero, Guillermo; Weirauch, Matthew T; Salomonis, Nathan; Geiger, Hartmut; Zheng, Yi; Starczynowski, Daniel T 2017. Ubiquitination of hnRNPA1 by TRAF6 links chronic innate immune signaling with myelodysplasia. Nature immunology, 18 2, 236-245

Fang, Jing; Bolanos, Lyndsey C; Choi, Kwangmin; Liu, Xiaona; Christie, Susanne; Akunuru, Shailaja; Kumar, Rupali; Wang, Dehua; Chen, Xiaoting; Greis, Kenneth D; Stoilov, Peter; Filippi, Marie-Dominique; Maciejewski, Jaroslaw P; Garcia-Manero, Guillermo; Weirauch, Matthew T; Salamonis, Nathan; Geiger, Hartmut; Zheng, Yi; Starczynowski, Daniel T 2017. Corrigendum: Ubiquitination of hnRNPA1 by TRAF6 links chronic innate immune signaling with myelodysplasia. Nature immunology, 18 4, 474

Nalapareddy, Kodandaramireddy; Nattamai, Kalpana J; Kumar, Rupali S; Karns, Rebekah; Wikenheiser-Brokamp, Kathryn A; Sampson, Leesa L; Mahe, Maxime M; Sundaram, Nambirajan; Yacyshyn, Mary-Beth; Yacyshyn, Bruce; Helmrath, Michael A; Zheng, Yi; Geiger, Hartmut 2017. Canonical Wnt Signaling Ameliorates Aging of Intestinal Stem Cells. Cell reports, 18 11, 2608-2621

Liu, Ming; Zhang, Zheng; Sampson, Leesa; Zhou, Xuan; Nalapareddy, Kodandaramireddy; Feng, Yuxin; Akunuru, Shailaja; Melendez, Jaime; Davis, Ashley Kuenzi; Bi, Feng; Geiger, Hartmut; Xin, Mei; Zheng, Yi 2017. RHOA GTPase Controls YAP-Mediated EREG Signaling in Small Intestinal Stem Cell Maintenance. Stem cell reports, 9 6, 1961-1975

Guo, Fukun; Zheng, Yi 2017. Vav1: Friend and Foe of Cancer. Trends in cell biology, 27 12, 879-880

Sakabe, Masahide; Fan, Jieqing; Odaka, Yoshinobu; Liu, Ning; Hassan, Aishlin; Duan, Xin; Stump, Paige; Byerly, Luke; Donaldson, Megan; Hao, Jiukuan; Fruttiger, Marcus; Lu, Qing Richard; Zheng, Yi; Lang, Richard A; Xin, Mei 2017. YAP/TAZ-CDC42 signaling regulates vascular tip cell migration. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114 41, 10918-10923

Mizukawa, Benjamin; O'Brien, Eric; Moreira, Daniel C; Wunderlich, Mark; Hochstetler, Cindy L; Duan, Xin; Liu, Wei; Orr, Emily; Grimes, H Leighton; Mulloy, James C; Zheng, Yi 2017. The cell polarity determinant CDC42 controls division symmetry to block leukemia cell differentiation. Blood, 130 11, 1336-1346

Kalim, Khalid W; Zhang, Shuangmin; Chen, Xiaoyi; Li, Yuan; Yang, Jun-Qi; Zheng, Yi; Guo, Fukun 2017. mTOR has a developmental stage-specific role in mitochondrial fitness independent of conventional mTORC1 and mTORC2 and the kinase activity. PloS one, 12 8, e0183266

Hato, Takashi; Winfree, Seth; Day, Richard; Sandoval, Ruben M; Molitoris, Bruce A; Yoder, Mervin C; Wiggins, Roger C; Zheng, Yi; Dunn, Kenneth W; Dagher, Pierre C 2017. Two-Photon Intravital Fluorescence Lifetime Imaging of the Kidney Reveals Cell-Type Specific Metabolic Signatures. Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 28 8, 2420-2430

Sinagoga, Katie L; Stone, William J; Schiesser, Jacqueline V; Schweitzer, Jamie I; Sampson, Leesa; Zheng, Yi; Wells, James M 2017. Distinct roles for the mTOR pathway in postnatal morphogenesis, maturation and function of pancreatic islets. Development (Cambridge, England), 144 13, 2402-2414

El Zowalaty, Ahmed E; Li, Rong; Zheng, Yi; Lydon, John P; DeMayo, Francesco J; Ye, Xiaoqin 2017. Deletion of RhoA in Progesterone Receptor-Expressing Cells Leads to Luteal Insufficiency and Infertility in Female Mice. Endocrinology, 158 7, 2168-2178

Qiu, Sugan; Fan, Xiaolin; Yang, Yingying; Dong, Panpan; Zhou, Wei; Xu, Yongliang; Zhou, Yonghua; Guo, Fukun; Zheng, Yi; Yang, Jun-Qi 2017. Schistosoma japonicum infection downregulates house dust mite-induced allergic airway inflammation in mice. PloS one, 12 6, e0179565

Li, Jingjing; Miao, Lianjie; Zhao, Chen; Shaikh Qureshi, Wasay Mohiuddin; Shieh, David; Guo, Hua; Lu, Yangyang; Hu, Saiyang; Huang, Alice; Zhang, Lu; Cai, Chen-Leng; Wan, Leo Q; Xin, Hongbo; Vincent, Peter; Singer, Harold A; Zheng, Yi; Cleaver, Ondine; Fan, Zhen-Chuan; Wu, Mingfu 2017. CDC42 is required for epicardial and pro-epicardial development by mediating FGF receptor trafficking to the plasma membrane. Development (Cambridge, England), 144 9, 1635-1647

Zandvakili, I; Lin, Y; Morris, J C; Zheng, Y 2017. Rho GTPases: Anti- or pro-neoplastic targets? Oncogene, 36 23, 3213-3222

Feng, Xuyang; Hsu, Shih-Jui; Kasbek, Christopher; Chaiken, Mary; Price, Carolyn M 2017. CTC1-mediated C-strand fill-in is an essential step in telomere length maintenance. Nucleic acids research, 45 8, 4281-4293

Xu, Tao; Park, Sung-Soo; Giaimo, Benedetto Daniele; Hall, Daniel; Ferrante, Francesca; Ho, Diana M; Hori, Kazuya; Anhezini, Lucas; Ertl, Iris; Bartkuhn, Marek; Zhang, Honglai; Milon, Eléna; Ha, Kimberly; Conlon, Kevin P; Kuick, Rork; Govindarajoo, Brandon; Zhang, Yang; Sun, Yuqing; Dou, Yali; Basrur, Venkatesha; Elenitoba-Johnson, Kojo Sj; Nesvizhskii, Alexey I; Ceron, Julian; Lee, Cheng-Yu; Borggrefe, Tilman; Kovall, Rhett A; Rual, Jean-François 2017. RBPJ/CBF1 interacts with L3MBTL3/MBT1 to promote repression of Notch signaling via histone demethylase KDM1A/LSD1. The EMBO journal, ,

Tuttle, Traci R; Takiar, Vinita; Kumar, Bhavna; Kumar, Pawan; Ben-Jonathan, Nira 2017. Soluble guanylate cyclase stimulators increase sensitivity to cisplatin in head and neck squamous cell carcinoma cells. Cancer letters, 389 , 33-40

Takiar, V; Ip, C K M; Gao, M; Mills, G B; Cheung, L W T 2017. Neomorphic mutations create therapeutic challenges in cancer. Oncogene, 36 12, 1607-1618

Patra, Krushna C; Bardeesy, Nabeel; Mizukami, Yusuke 2017. Diversity of Precursor Lesions For Pancreatic Cancer: The Genetics and Biology of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm. Clinical and translational gastroenterology, 8 4, e86

Directory Search

Contact Us

Department of
Obstetrics and Gynecology

Medical Sciences Building Room 7254
231 Albert Sabin Way
Mail Location: 0526
Cincinnati, OH 45267-0526

Patient Care Office
Phone: 513-475-8588
Fax: 513-475-8726