Skip to main content
Landing Pages / Profile
Photo of  Jiajie Diao, PhD

Jiajie Diao, PhD

Associate Professor

Cancer Biology | College of Medicine

Education/Credentials
  • Doctoral Degree: University of Illinois (Physics)
  • Post Doctoral Fellowship: Stanford University & HHMI
Contact Information
Research Interests

Our group has an interest in Membrane Biophysics (Single-vesicle study of SNARE-mediated membrane fusion; Single-molecule analysis of protein conformational change in membrane environment (membrane property change induced by protein) and Nanotechnology (nanoparticle structures for biomedical detection).

Peer Reviewed Publications

Diao, Jiajie; Yip, Calvin K; Zhong, Qing 2024. Molecular structures and function of the autophagosome-lysosome fusion machinery. Autophagy reports, 3 1,

Xue, Meilin; Dong, Lei; Zhang, Honghai; Li, Yangchan; Qiu, Kangqiang; Zhao, Zhicong; Gao, Min; Han, Li; Chan, Anthony K N; Li, Wei; Leung, Keith; Wang, Kitty; Pokharel, Sheela Pangeni; Qing, Ying; Liu, Wei; Wang, Xueer; Ren, Lili; Bi, Hongjie; Yang, Lu; Shen, Chao; Chen, Zhenhua; Melstrom, Laleh; Li, Hongzhi; Timchenko, Nikolai; Deng, Xiaolan; Huang, Wendong; Rosen, Steven T; Tian, Jingyan; Xu, Lin; Diao, Jiajie; Chen, Chun-Wei; Chen, Jianjun; Shen, Baiyong; Chen, Hao; Su, Rui 2024. METTL16 promotes liver cancer stem cell self-renewal via controlling ribosome biogenesis and mRNA translation. Journal of hematology & oncology, 17 1, 7

Bu, Bing; Tian, Zhiqi; Li, Dechang; Zhang, Kai; Chen, Wei; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2023. Double-Transmembrane Domain of SNAREs Decelerates the Fusion by Increasing the Protein-Lipid Mismatch. Journal of molecular biology, 435 13, 168089

Chen, Qixin; Liu, Liu-Yi; Tian, Zhiqi; Fang, Zhou; Wang, Kang-Nan; Shao, Xintian; Zhang, Chengying; Zou, Weiwei; Rowan, Fiona; Qiu, Kangqiang; Ji, Baohua; Guan, Jun-Lin; Li, Dechang; Mao, Zong-Wan; Diao, Jiajie 2023. Mitochondrial nucleoid condensates drive peripheral fission through high membrane curvature. Cell reports, 42 12, 113472

Chen, Rui; Qiu, Kangqiang; Han, Guanqun; Kundu, Bidyut Kumar; Ding, Guodong; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2023. Quantifying cell viability through organelle ratiometric probing. Chemical science, 14 37, 10236-10248

Chen, Rui; Qiu, Kangqiang; Leong, Daniel C Y; Kundu, Bidyut Kumar; Zhang, Chengying; Srivastava, Prasenjit; White, Katie E; Li, Guodong; Han, Guanqun; Guo, Ziyuan; Elles, Christopher G; Diao, Jiajie; Sun, Yujie 2023. A general design of pyridinium-based fluorescent probes for enhancing two-photon microscopy. Biosensors & bioelectronics, 239 , 115604

Chen, Rui; Wang, Lei; Ding, Guodong; Han, Guanqun; Qiu, Kangqiang; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2023. Constant Conversion Rate of Endolysosomes Revealed by a pH-Sensitive Fluorescent Probe. ACS sensors, 8 5, 2068-2078

Fang, Hongbao; Hu, Lianting; Chen, Qixin; Geng, Shanshan; Qiu, Kangqiang; Wang, Chengjun; Hao, Mingang; Tian, Zhiqi; Chen, Huimin; Liu, Lei; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Dong, Lei; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie 2023. An ER-targeted "reserve-release" fluorogen for topological quantification of reticulophagy. Biomaterials, 292 , 121929

Lai, Ying; Zhao, Chunyu; Tian, Zhiqi; Wang, Chuchu; Fan, Jiaqi; Hu, Xiao; Tu, Jia; Li, Tihui; Leitz, Jeremy; Pfuetzner, Richard A; Liu, Zhengtao; Zhang, Shengnan; Su, Zhaoming; Burré, Jacqueline; Li, Dan; Südhof, Thomas C; Zhu, Zheng-Jiang; Liu, Cong; Brunger, Axel T; Diao, Jiajie 2023. Neutral lysophosphatidylcholine mediates α-synuclein-induced synaptic vesicle clustering. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120 44, e2310174120

Li, Dechang; Diao, Jiajie 2023. Protein-Membrane Interaction at the Pre-Synapse. Journal of molecular biology, 435 1, 167905

Qiu, Kangqiang; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie 2023. Monitoring lysosomal acidity. Nature chemical biology, 19 12, 1434-1435

Qiu, Kangqiang; Zou, Weiwei; Fang, Zhou; Wang, Yuxin; Bell, Sam; Zhang, Xiang; Tian, Zhiqi; Xu, Xiuqiong; Ji, Baohua; Li, Dechang; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie 2023. 2D MoS2 and BN Nanosheets Damage Mitochondria through Membrane Penetration. ACS nano, 17 5, 4716-4728

Tyoe, Owen; Aryal, Chinta; Diao, Jiajie 2023. Docosahexaenoic acid promotes vesicle clustering mediated by alpha-Synuclein via electrostatic interaction. The European physical journal. E, Soft matter, 46 10, 96

Wang, Yuxin; Chan, Yun-Sheng; Chae, Matthew; Shi, Donglu; Lee, Chen-Yi; Diao, Jiajie 2023. Programmable Digital-Microfluidic Biochips for SARS-CoV-2 Detection. Bioengineering (Basel, Switzerland), 10 8,

Xu, Xiuqiong; Qiu, Kangqiang; Tian, Zhiqi; Aryal, Chinta; Rowan, Fiona; Chen, Rui; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2023. Probing the dynamic crosstalk of lysosomes and mitochondria with structured illumination microscopy. Trends in analytical chemistry : TRAC, 169 ,

Zhang, Chengying; Tian, Zhiqi; Chen, Rui; Rowan, Fiona; Qiu, Kangqiang; Sun, Yujie; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2023. Advanced imaging techniques for tracking drug dynamics at the subcellular level. Advanced drug delivery reviews, 199 , 114978

Fang, Guiqian; Chen, Huimin; Shao, Xintian; Wang, Han; Zhan, Dongxue; Wang, Ran; Meng, Peng; Fang, Hongbao; Liu, Fei; Ling, Peixue; Wu, Zhongyu; Diao, Jiajie; Yao, Qingqiang; Chen, Qixin 2022. Single Image Capture of Bioactive Ion Crosstalk within Inter-Organelle Membrane Contacts at Nanometer Resolution. Small methods, 6 8, e2200321

Gamage, Dilani G; Melikov, Kamran; Munoz-Tello, Paola; Wherley, Tanner J; Focke, Leah C; Leikina, Evgenia; Huffman, Elliana; Diao, Jiajie; Kojetin, Douglas J; Prasad, Vikram; Chernomordik, Leonid V; Millay, Douglas P 2022. Phosphatidylserine orchestrates Myomerger membrane insertions to drive myoblast fusion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119 38, e2202490119

Qiu, Kangqiang; Seino, Ryo; Han, Guanqun; Ishiyama, Munetaka; Ueno, Yuichiro; Tian, Zhiqi; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2022. De novo Design of A Membrane-anchored Probe for Multi-dimensional Quantification of Endocytic Dynamics. Advanced healthcare materials, , e2102185

Qiu, Kangqiang; Zou, Weiwei; Fang, Hongbao; Hao, Mingang; Mehta, Kritika; Tian, Zhiqi; Guan, Jun-Lin; Zhang, Kai; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie 2022. Light-activated mitochondrial fission through optogenetic control of mitochondria-lysosome contacts. Nature communications, 13 1, 4303

Shannon, Daniel; Gruber, Weston; Lohmueller, Isaac; Hawryschuk, Ethan; Medley, Wyatt; Poetker, Gavin; Diao, JaiJie 2022. The role of FIP200 in Phagophore formation during Autophagy. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36 Suppl 1 ,

Wang, Lei; Chen, Rui; Han, Guanqun; Liu, Xuan; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie; Sun, Yujie 2022. Super-resolution analyzing spatial organization of lysosomes with an organic fluorescent probe. Exploration (Beijing, China), 2 3,

Wang, Lei; Diao, Jiajie 2022. VAMP8 phosphorylation regulates lysosome dynamics during autophagy. Autophagy reports, 1 1, 79-82

Wu, Kai; Sun, Wuxuepeng; Li, Dechang; Diao, Jiajie; Xiu, Peng 2022. Inhibition of Amyloid Nucleation by Steric Hindrance. The journal of physical chemistry. B, 126 48, 10045-10054

Aryal, Chinta Mani; Tyoe, Owen; Diao, Jiajie 2021. Lipid Species Dependent Vesicles Clustering Caused by alpha-Synuclein as Revealed by Single-Vesicle Imaging with Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy. Biophysics reports, 7 6, 437-448

Chen, Qixin; Hao, Mingang; Wang, Lei; Li, Linsen; Chen, Yang; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Pfuetzner, Richard A; Zhong, Qing; Brunger, Axel T; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2021. Prefused lysosomes cluster on autophagosomes regulated by VAMP8. Cell death & disease, 12 10, 939

Du, Yang; Lai, Ying; Liu, Ji-Yan; Diao, Jiajie 2021. Epigenetic Quantification of DNA 5-Hydroxymethylcytosine Using DNA Hybridization-Based Single-Molecule Immunofluorescent Imaging. Small methods, 5 5, e2100061

Fang, Hongbao; Geng, Shanshan; Hao, Mingang; Chen, Qixin; Liu, Minglun; Liu, Chunyan; Tian, Zhiqi; Wang, Chengjun; Takebe, Takanori; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie 2021. Simultaneous Zn2+ tracking in multiple organelles using super-resolution morphology-correlated organelle identification in living cells. Nature communications, 12 1, 109

Lerner, Eitan; Barth, Anders; Hendrix, Jelle; Ambrose, Benjamin; Birkedal, Victoria; Blanchard, Scott C; Börner, Richard; Sung Chung, Hoi; Cordes, Thorben; Craggs, Timothy D; Deniz, Ashok A; Diao, Jiajie; Fei, Jingyi; Gonzalez, Ruben L; Gopich, Irina V; Ha, Taekjip; Hanke, Christian A; Haran, Gilad; Hatzakis, Nikos S; Hohng, Sungchul; Hong, Seok-Cheol; Hugel, Thorsten; Ingargiola, Antonino; Joo, Chirlmin; Kapanidis, Achillefs N; Kim, Harold D; Laurence, Ted; Lee, Nam Ki; Lee, Tae-Hee; Lemke, Edward A; Margeat, Emmanuel; Michaelis, Jens; Michalet, Xavier; Myong, Sua; Nettels, Daniel; Peulen, Thomas-Otavio; Ploetz, Evelyn; Razvag, Yair; Robb, Nicole C; Schuler, Benjamin; Soleimaninejad, Hamid; Tang, Chun; Vafabakhsh, Reza; Lamb, Don C; Seidel, Claus Am; Weiss, Shimon 2021. FRET-based dynamic structural biology: Challenges, perspectives and an appeal for open-science practices. eLife, 10 ,

Tao, Youqi; Xie, Jingfei; Zhong, Qinglu; Wang, Yongyao; Zhang, Shengnan; Luo, Feng; Wen, Fengcai; Xie, Jingjing; Zhao, Jiawei; Sun, Xiaoou; Long, Houfang; Ma, Junfeng; Zhang, Qian; Long, Jiangang; Fang, Xianyang; Lu, Ying; Li, Dan; Li, Ming; Zhu, Jidong; Sun, Bo; Li, Guohui; Diao, Jiajie; Liu, Cong 2021. A novel partially-open state of SHP2 points to a "multiple gear" regulation mechanism. The Journal of biological chemistry, , 100538

Wang, Kang-Nan; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Liu, Liu-Yi; Zhang, Chengying; Tan, Cai-Ping; Zhang, Jie; Ling, Peixue; Liu, Fei; Chen, Qixin; Diao, Jiajie; Mao, Zong-Wan 2021. A Continuous Add-On Probe Reveals the Nonlinear Enlargement of Mitochondria in Light-Activated Oncosis. Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8 17, e2004566

Yan, Jin; Wang, Yang; Li, Xiao; Guo, Dongnan; Zhou, Zhengjun; Bai, Ge; Li, Jianhui; Huang, Na; Diao, Jiajie; Li, Yong; He, Wangxiao; Liu, Wenjia; Tao, Kaishan 2021. A Bionic Nano-Band-Aid Constructed by the Three-Stage Self-Assembly of Peptides for Rapid Liver Hemostasis. Nano letters, 21 17, 7166-7174

Zheng, Xiaoqiang; Yan, Jin; You, Weiming; Li, Fanni; Diao, Jiajie; He, Wangxiao; Yao, Yu 2021. De Novo Nano-Erythrocyte Structurally Braced by Biomimetic Au(I)-peptide Skeleton for MDM2/MDMX Predation toward Augmented Pulmonary Adenocarcinoma Immunotherapy. Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), , e2100394

Zou, Weiwei; Chen, Qixin; Slone, Jesse; Yang, Li; Lou, Xiaoting; Diao, Jiajie; Huang, Taosheng 2021. Nanoscopic quantification of sub-mitochondrial morphology, mitophagy and mitochondrial dynamics in living cells derived from patients with mitochondrial diseases. Journal of nanobiotechnology, 19 1, 136

Cai, Bin; Liu, Jie; Zhao, Yunfei; Xu, Xiangyu; Bu, Bing; Li, Dechang; Zhang, Lei; Dong, Wei; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2020. Single-vesicle imaging quantifies calcium's regulation of nanoscale vesicle clustering mediated by ?-synuclein. Microsystems & nanoengineering, 6 , 38

Chen, Qixin; Fang, Hongbao; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Geng, Shanshan; Zhang, Yuming; Fan, Huaxun; Xiang, Pan; Zhang, Jie; Tian, Xiaohe; Zhang, Kai; He, Weijiang; Guo, Zijian; Diao, Jiajie 2020. A dual-labeling probe to track functional mitochondria-lysosome interactions in live cells. Nature communications, 11 1, 6290

Chen, Qixin; Shao, Xintian; Hao, Mingang; Fang, Hongbao; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Li, Miaoling; Wang, Chenran; Ji, Liangnian; Chao, Hui; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2020. Quantitative analysis of interactive behavior of mitochondria and lysosomes using structured illumination microscopy. Biomaterials, 250 , 120059

Li, Miaoling; Oh, Teak-Jung; Fan, Huaxun; Diao, Jiajie; Zhang, Kai 2020. Syntaxin Clustering and Optogenetic Control for Synaptic Membrane Fusion. Journal of molecular biology, ,

Li, Miaoling; Oh, Teak-Jung; Fan, Huaxun; Diao, Jiajie; Zhang, Kai 2020. Corrigendum to "Syntaxin Clustering and Optogenetic Control for Synaptic Membrane Fusion" [J. Mol. Biol. 432 (2020) 4773-4782]. Journal of molecular biology, 432 23, 6228-6229

Liu, Liu-Yi; Fang, Hongbao; Chen, Qixin; Chan, Michael Ho-Yeung; Ng, Maggie; Wang, Kang-Nan Wang; Liu, Wenting; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie; Mao, Zong-Wan; Yam, Vivian W W 2020. Multiple-Color Platinum Complex with Super-Large Stokes Shift for Super-Resolution Imaging of Autolysosome Escape. Angewandte Chemie (International ed. in English), ,

Qiu, Kangqiang; Du, Yang; Liu, Jiyan; Guan, Jun-Lin; Chao, Hui; Diao, Jiajie 2020. Super-resolution observation of lysosomal dynamics with fluorescent gold nanoparticles. Theranostics, 10 13, 6072-6081

Sun, Jian; Du, Ke; Diao, Jiajie; Cai, Xuetong; Feng, Fude; Wang, Shu 2020. GSH and H2O2 Co-Activatable Mitochondria-Targeted Photodynamic Therapy under Normoxia and Hypoxia. Angewandte Chemie (International ed. in English), ,

Wang, Chuchu; Tu, Jia; Zhang, Shengnan; Cai, Bin; Liu, Zhenying; Hou, Shouqiao; Zhong, Qinglu; Hu, Xiao; Liu, Wenbin; Li, Guohui; Liu, Zhijun; He, Lin; Diao, Jiajie; Zhu, Zheng-Jiang; Li, Dan; Liu, Cong 2020. Different regions of synaptic vesicle membrane regulate VAMP2 conformation for the SNARE assembly. Nature communications, 11 1, 1531

Wu, Kai; Li, Dechang; Xiu, Peng; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2020. O-GlcNAcylation inhibits the oligomerization of alpha-synuclein by declining intermolecular hydrogen bonds through a steric effect. Physical biology, 18 1, 016002

Brose, Nils; Brunger, Axel; Cafiso, David; Chapman, Edwin R; Diao, Jiajie; Hughson, Frederick M; Jackson, Meyer B; Jahn, Reinhard; Lindau, Manfred; Ma, Cong; Rizo, Josep; Shin, Yeon-Kyun; Söllner, Thomas H; Tamm, Lukas; Yoon, Tae-Young; Zhang, Yongli 2019. Synaptic vesicle fusion: today and beyond. Nature structural & molecular biology, 26 8, 663-668

Cai, Bin; Yu, Luning; Sharum, Savanna R; Zhang, Kai; Diao, Jiajie 2019. Single-vesicle measurement of protein-induced membrane tethering. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 177 , 267-273

Hu, Yachong; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie 2019. Single-Molecule Fluorescence Measurement of SNARE-Mediated Vesicle Fusion. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1860 , 335-344

Ma, Dong-Fei; Xu, Chun-Hua; Hou, Wen-Qing; Zhao, Chun-Yu; Ma, Jian-Bing; Huang, Xing-Yuan; Jia, Qi; Ma, Lu; Diao, Jiajie; Liu, Cong; Li, Ming; Lu, Ying 2019. Detecting Single-Molecule Dynamics on Lipid Membranes with Quenchers-in-a-Liposome FRET. Angewandte Chemie (International ed. in English), ,

Tian, Zhiqi; Gong, Jihong; Crowe, Michael; Lei, Ming; Li, Dechang; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2019. Biochemical studies of membrane fusion at the single-particle level. Progress in lipid research, 73 , 92-100

Wang, Zichen; Fan, Huaxun; Hu, Xiao; Khamo, John; Diao, Jiajie; Zhang, Kai; Pogorelov, Taras V 2019. Coaction of Electrostatic and Hydrophobic Interactions: Dynamic Constraints on Disordered TrkA Juxtamembrane Domain. The journal of physical chemistry. B, 123 50, 10709-10717

Bu, Bing; Crowe, Michael; Diao, Jiajie; Ji, Baohua; Li, Dechang 2018. Cholesterol suppresses membrane leakage by decreasing water penetrability. Soft matter, 14 25, 5277-5282

Chen, Qixin; Jin, Chengzhi; Shao, Xintian; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Wang, Chenran; Liu, Fei; Ling, Peixue; Guan, Jun-Lin; Ji, Liangnian; Wang, Fengshan; Chao, Hui; Diao, Jiajie 2018. Super-Resolution Tracking of Mitochondrial Dynamics with An Iridium(III) Luminophore. Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14 41, e1802166

Feng, Xuyang; Hsu, Shih-Jui; Bhattacharjee, Anukana; Wang, Yongyao; Diao, Jiajie; Price, Carolyn M 2018. CTC1-STN1 terminates telomerase while STN1-TEN1 enables C-strand synthesis during telomere replication in colon cancer cells. Nature communications, 9 1, 2827

Jiang, Xi; Hu, Chao; Ferchen, Kyle; Nie, Ji; Cui, Xiaolong; Chen, Chih-Hong; Cheng, Liting; Zuo, Zhixiang; Seibel, William; He, Chunjiang; Tang, Yixuan; Skibbe, Jennifer R; Wunderlich, Mark; Reinhold, William C; Dong, Lei; Shen, Chao; Arnovitz, Stephen; Ulrich, Bryan; Lu, Jiuwei; Weng, Hengyou; Su, Rui; Huang, Huilin; Wang, Yungui; Li, Chenying; Qin, Xi; Mulloy, James C; Zheng, Yi; Diao, Jiajie; Jin, Jie; Li, Chong; Liu, Paul P; He, Chuan; Chen, Yuan; Chen, Jianjun 2018. Author Correction: Targeted inhibition of STAT/TET1 axis as a therapeutic strategy for acute myeloid leukemia. Nature communications, 9 1, 670

Khamo, John S; Krishnamurthy, Vishnu V; Chen, Qixin; Diao, Jiajie; Zhang, Kai 2018. Optogenetic Delineation of Receptor Tyrosine Kinase Subcircuits in PC12 Cell Differentiation. Cell chemical biology, ,

Leikina, Evgenia; Gamage, Dilani G; Prasad, Vikram; Goykhberg, Joanna; Crowe, Michael; Diao, Jiajie; Kozlov, Michael M; Chernomordik, Leonid V; Millay, Douglas P 2018. Myomaker and Myomerger Work Independently to Control Distinct Steps of Membrane Remodeling during Myoblast Fusion. Developmental cell, 46 6, 767-780.e7

Qiu, Kangqiang; Ke, Libing; Zhang, Xuepeng; Liu, Yukang; Rees, Thomas W; Ji, Liangnian; Diao, Jiajie; Chao, Hui 2018. Tracking mitochondrial pH fluctuation during cell apoptosis with two-photon phosphorescent iridium(iii) complexes. Chemical communications (Cambridge, England), 54 19, 2421-2424

B. Bu, D. Li, J. Diao, B. Ji 2017. Mechanics of water pore formation in lipid membrane under electric field Acta Mech. Sin, 33 2, 23242

Bhattacharjee, Anukana; Wang, Yongyao; Diao, Jiajie; Price, Carolyn M 2017. Dynamic DNA binding, junction recognition and G4 melting activity underlie the telomeric and genome-wide roles of human CST. Nucleic acids research, 45 21, 12311-12324

Bhattacharjee, Anukana; Wang, Yongyao; Diao, Jiajie; Price, Carolyn M 2017. Dynamic DNA binding, junction recognition and G4 melting activity underlie the telomeric and genome-wide roles of human CST. Nucleic acids research, 45 21, 12311-12324

Bu, Bing; Tong, Xin; Li, Dechang; Hu, Yachong; He, Wangxiao; Zhao, Chunyu; Hu, Rui; Li, Xiaoqing; Shao, Yongping; Liu, Cong; Zhao, Qing; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2017. N-Terminal Acetylation Preserves α-Synuclein from Oligomerization by Blocking Intermolecular Hydrogen Bonds. ACS chemical neuroscience, ,

Diao, J; Li, L; Lai, Y; Zhong, Q 2017. In Vitro Reconstitution of Autophagosome-Lysosome Fusion. Methods in enzymology, 587 , 365-376

Hu, Yachong; Lai, Ying; Wang, Yongyao; Zhao, Minglei; Zhang, Yunxiang; Crowe, Michael; Tian, Zhiqi; Long, Jiangang; Diao, Jiajie 2017. SNARE-Reconstituted Liposomes as Controllable Zeptoliter Nanoreactors for Macromolecules. Advanced biosystems, 1 1-2, e1600018

J. Diao, L. Li, Y. Lai, Q. Zhong 2017. In vitro reconstitution of autophagosome-lysosome fusion Methods Enzymo, 586 , 365-376

Jiang, Xi; Hu, Chao; Ferchen, Kyle; Nie, Ji; Cui, Xiaolong; Chen, Chih-Hong; Cheng, Liting; Zuo, Zhixiang; Seibel, William; He, Chunjiang; Tang, Yixuan; Skibbe, Jennifer R; Wunderlich, Mark; Reinhold, William C; Dong, Lei; Shen, Chao; Arnovitz, Stephen; Ulrich, Bryan; Lu, Jiuwei; Weng, Hengyou; Su, Rui; Huang, Huilin; Wang, Yungui; Li, Chenying; Qin, Xi; Mulloy, James C; Zheng, Yi; Diao, Jiajie; Jin, Jie; Li, Chong; Liu, Paul P; He, Chuan; Chen, Yuan; Chen, Jianjun 2017. Targeted inhibition of STAT/TET1 axis as a therapeutic strategy for acute myeloid leukemia. Nature communications, 8 1, 2099

Jiang, Xi; Hu, Chao; Ferchen, Kyle; Nie, Ji; Cui, Xiaolong; Chen, Chih-Hong; Cheng, Liting; Zuo, Zhixiang; Seibel, William; He, Chunjiang; Tang, Yixuan; Skibbe, Jennifer R; Wunderlich, Mark; Reinhold, William C; Dong, Lei; Shen, Chao; Arnovitz, Stephen; Ulrich, Bryan; Lu, Jiuwei; Weng, Hengyou; Su, Rui; Huang, Huilin; Wang, Yungui; Li, Chenying; Qin, Xi; Mulloy, James; Zheng, Yi; Diao, Jiajie; Jin, Jie; Li, Chong; Liu, Paul P; He, Chuan; Chen, Yuan; Chen, Jianjun 2017. Targeted inhibition of STAT/TET1 axis as a therapeutic strategy for acute myeloid leukemia. Nature communications, 8 1, 2099

Qing, Ying; Tian, Zhiqi; Bi, Ying; Wang, Yongyao; Long, Jiangang; Song, Chun-Xiao; Diao, Jiajie 2017. Quantitation and mapping of the epigenetic marker 5-hydroxymethylcytosine. BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 39 5,

Song, Chun-Xiao; Yin, Senlin; Ma, Li; Wheeler, Amanda; Chen, Yu; Zhang, Yan; Liu, Bin; Xiong, Junjie; Zhang, Weihan; Hu, Jiankun; Zhou, Zongguang; Dong, Biao; Tian, Zhiqi; Jeffrey, Stefanie S; Chua, Mei-Sze; So, Samuel; Li, Weimin; Wei, Yuquan; Diao, Jiajie; Xie, Dan; Quake, Stephen R 2017. 5-Hydroxymethylcytosine signatures in cell-free DNA provide information about tumor types and stages. Cell research, ,

Y. Hu, Y. Lai, Y. Wang, M. Zhao, Y. Zhang, M. Crowe, Z. Tian, J. Long, J. Diao 2017. SNARE-reconstituted liposomes as controllable zeptoliter nanoreactors for macromolecules Adv. Biosys, 1 ,

Gong, Jihong; Lai, Ying; Li, Xiaohong; Wang, Mengxian; Leitz, Jeremy; Hu, Yachong; Zhang, Yunxiang; Choi, Ucheor B; Cipriano, Daniel; Pfuetzner, Richard A; Südhof, Thomas C; Yang, Xiaofei; Brunger, Axel T; Diao, Jiajie 2016. C-terminal domain of mammalian complexin-1 localizes to highly curved membranes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113 47, E7590-E7599

Hu, Rui; Diao, Jiajie; Li, Ji; Tang, Zhipeng; Li, Xiaoqing; Leitz, Jeremy; Long, Jiangang; Liu, Jiankang; Yu, Dapeng; Zhao, Qing 2016. Intrinsic and membrane-facilitated alpha-synuclein oligomerization revealed by label-free detection through solid-state nanopores Scientific reports, 6 , 20776

Huang, Huaiyi; Yang, Liang; Zhang, Pingyu; Qiu, Kangqiang; Huang, Juanjuan; Chen, Yu; Diao, JiaJie; Liu, Jiankang; Ji, Liangnian; Long, Jiangang; Chao, Hui 2016. Real-time tracking mitochondrial dynamic remodeling with two-photon phosphorescent iridium (III) complexes. Biomaterials, 83 , 321-31

Lai, Ying; Choi, Ucheor B; Zhang, Yunxiang; Zhao, Minglei; Pfuetzner, Richard A; Wang, Austin L; Diao, Jiajie; Brunger, Axel T 2016. N-terminal domain of complexin independently activates calcium-triggered fusion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113 32, E4698-707

Malmersjö, Seth; Di Palma, Serena; Diao, Jiajie; Lai, Ying; Pfuetzner, Richard A; Wang, Austin L; McMahon, Moira A; Hayer, Arnold; Porteus, Matthew; Bodenmiller, Bernd; Brunger, Axel T; Meyer, Tobias 2016. Phosphorylation of residues inside the SNARE complex suppresses secretory vesicle fusion. The EMBO journal, ,

Song, Chun-Xiao; Diao, Jiajie; Brunger, Axel T; Quake, Stephen R 2016. Simultaneous single-molecule epigenetic imaging of DNA methylation and hydroxymethylation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113 16, 4338-43

Wang, Chuchu; Zhao, Chunyu; Li, Dan; Tian, Zhiqi; Lai, Ying; Diao, Jiajie; Liu, Cong 2016. Versatile Structures of α-Synuclein. Frontiers in molecular neuroscience, 9 , 48

Wang, Yongyao; Li, Linsen; Hou, Chen; Lai, Ying; Long, Jiangang; Liu, Jiankang; Zhong, Qing; Diao, Jiajie 2016. SNARE-mediated membrane fusion in autophagy. Seminars in cell & developmental biology, 60 , 97-104

X. Li, R. Hu, J. Li, X. Tong, J.J. Diao, D. Yu, Q. Zhao 2016. Non-sticky translocation of bio-molecules through Tween 20-coated solid-state nanopores in a wide pH range Appl. Phys. Lett, 109 , 143105

Z. Tian, Y. Hu, J. Long, J. Liu, J. Diao 2016. Single-molecule biophysical studies of neurotransmitter release Prog. Biochem. Biophys, 43 , 946

Brunger, Axel T; Cipriano, Daniel J; Diao, Jiajie 2015. Towards reconstitution of membrane fusion mediated by SNAREs and other synaptic proteins. Critical reviews in biochemistry and molecular biology, 50 3, 231-41

Diao, Jiajie; Grob, Patricia; Cipriano, Daniel J; Kyoung, Minjoung; Zhang, Yunxiang; Shah, Sachi; Nguyen, Amie; Padolina, Mark; Srivastava, Ankita; Vrljic, Marija; Shah, Ankita; Nogales, Eva; Chu, Steven; Brunger, Axel T 2015. Correction: Synaptic proteins promote calcium-triggered fast transition from point contact to full fusion. eLife, 4 , e12289

Diao, Jiajie; Liu, Rong; Rong, Yueguang; Zhao, Minglei; Zhang, Jing; Lai, Ying; Zhou, Qiangjun; Wilz, Livia M; Li, Jianxu; Vivona, Sandro; Pfuetzner, Richard A; Brunger, Axel T; Zhong, Qing 2015. ATG14 promotes membrane tethering and fusion of autophagosomes to endolysosomes. Nature, 520 7548, 563-6

Lai, Ying; Lou, Xiaochu; Diao, Jiajie; Shin, Yeon-Kyun 2015. Molecular origins of synaptotagmin 1 activities on vesicle docking and fusion pore opening. Scientific reports, 5 , 9267

Lai, Ying; Zhao, Lin; Bu, Bing; Lou, Xiaochu; Li, Dechang; Ji, Baohua; Liu, Jiankang; Diao, Jiajie; Shin, Yeon-Kyun 2015. Lipid molecules influence early stages of yeast SNARE-mediated membrane fusion. Physical biology, 12 2, 025003

S.C. Shen, W. Liu, J.J. Diao 2015. Nanoparticle wire structures for biophysical detections Chin. Phys, B 24 , 127308

Zhang, Yunxiang; Diao, Jiajie; Colbert, Karen N; Lai, Ying; Pfuetzner, Richard A; Padolina, Mark S; Vivona, Sandro; Ressl, Susanne; Cipriano, Daniel J; Choi, Ucheor B; Shah, Niket; Weis, William I; Brunger, Axel T 2015. Munc18a does not alter fusion rates mediated by neuronal SNAREs, synaptotagmin, and complexin. The Journal of biological chemistry, 290 16, 10518-34

Zhou, Qiangjun; Lai, Ying; Bacaj, Taulant; Zhao, Minglei; Lyubimov, Artem Y; Uervirojnangkoorn, Monarin; Zeldin, Oliver B; Brewster, Aaron S; Sauter, Nicholas K; Cohen, Aina E; Soltis, S Michael; Alonso-Mori, Roberto; Chollet, Matthieu; Lemke, Henrik T; Pfuetzner, Richard A; Choi, Ucheor B; Weis, William I; Diao, Jiajie; Südhof, Thomas C; Brunger, Axel T 2015. Architecture of the synaptotagmin-SNARE machinery for neuronal exocytosis. Nature, 525 7567, 62-7

L. Shao, J.J. Diao, Z. Tang, S. Liu, S.C. Shen, X. Rui, J. Liu, D. Yu, Q. Zhao 2014. Gold nanoparticle wires for sensing DNA and DNA/protein interactions Nanoscale, 6 , 4089

Lai, Ying; Diao, Jiajie; Cipriano, Daniel J; Zhang, Yunxiang; Pfuetzner, Richard A; Padolina, Mark S; Brunger, Axel T 2014. Complexin inhibits spontaneous release and synchronizes Ca2+-triggered synaptic vesicle fusion by distinct mechanisms. eLife, 3 , e03756

Lai, Ying; Kim, Sunae; Varkey, Jobin; Lou, Xiaochu; Song, Jae-Kyun; Diao, Jiajie; Langen, Ralf; Shin, Yeon-Kyun 2014. Nonaggregated alpha-synuclein influences SNARE-dependent vesicle docking via membrane binding. Biochemistry, 53 24, 3889-96

Burré, Jacqueline; Vivona, Sandro; Diao, Jiajie; Sharma, Manu; Brunger, Axel T; Südhof, Thomas C 2013. Properties of native brain alpha-synuclein. Nature, 498 7453, E4-6; discussion E6-7

Diao, Jiajie; Burré, Jacqueline; Vivona, Sandro; Cipriano, Daniel J; Sharma, Manu; Kyoung, Minjoung; Südhof, Thomas C; Brunger, Axel T 2013. Native alpha-synuclein induces clustering of synaptic-vesicle mimics via binding to phospholipids and synaptobrevin-2/VAMP2. eLife, 2 , e00592

Diao, Jiajie; Cipriano, Daniel J; Zhao, Minglei; Zhang, Yunxiang; Shah, Sachi; Padolina, Mark S; Pfuetzner, Richard A; Brunger, Axel T 2013. Complexin-1 enhances the on-rate of vesicle docking via simultaneous SNARE and membrane interactions. Journal of the American Chemical Society, 135 41, 15274-7

Diao, Jiajie; Zhao, Minglei; Zhang, Yunxiang; Kyoung, Minjoung; Brunger, Axel T 2013. Studying protein-reconstituted proteoliposome fusion with content indicators in vitro. BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 35 7, 658-65

Kyoung, Minjoung; Zhang, Yunxiang; Diao, Jiajie; Chu, Steven; Brunger, Axel T 2013. Studying calcium-triggered vesicle fusion in a single vesicle-vesicle content and lipid-mixing system. Nature protocols, 8 1, 1-16

Lai, Ying; Diao, Jiajie; Liu, Yanxin; Ishitsuka, Yuji; Su, Zengliu; Schulten, Klaus; Ha, Taekjip; Shin, Yeon-Kyun 2013. Fusion pore formation and expansion induced by Ca2+ and synaptotagmin 1. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110 4, 1333-8

Diao, Jiajie; Grob, Patricia; Cipriano, Daniel J; Kyoung, Minjoung; Zhang, Yunxiang; Shah, Sachi; Nguyen, Amie; Padolina, Mark; Srivastava, Ankita; Vrljic, Marija; Shah, Ankita; Nogales, Eva; Chu, Steven; Brunger, Axel T 2012. Synaptic proteins promote calcium-triggered fast transition from point contact to full fusion. eLife, 1 , e00109

Diao, Jiajie; Ishitsuka, Yuji; Lee, Hanki; Joo, Chirlmin; Su, Zengliu; Syed, Salman; Shin, Yeon-Kyun; Yoon, Tae-Young; Ha, Taekjip 2012. A single vesicle-vesicle fusion assay for in vitro studies of SNAREs and accessory proteins. Nature protocols, 7 5, 921-34

Diao, Jiajie; Ishitsuka, Yuji; Bae, Woo-Ri 2011. Single-molecule FRET study of SNARE-mediated membrane fusion. Bioscience reports, 31 6, 457-63

Kyoung, Minjoung; Srivastava, Ankita; Zhang, Yunxiang; Diao, Jiajie; Vrljic, Marija; Grob, Patricia; Nogales, Eva; Chu, Steven; Brunger, Axel T 2011. In vitro system capable of differentiating fast Ca2+-triggered content mixing from lipid exchange for mechanistic studies of neurotransmitter release. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108 29, E304-13

Diao, Jiajie; Su, Zengliu; Ishitsuka, Yuji; Lu, Bin; Lee, Kyung Suk; Lai, Ying; Shin, Yeon-Kyun; Ha, Taekjip 2010. A single-vesicle content mixing assay for SNARE-mediated membrane fusion. Nature communications, 1 , 54

Diao, Jiajie; Su, Zengliu; Lu, Xiaobing; Yoon, Tae-Young; Shin, Yeon-Kyun; Ha, Taekjip 2010. Single-Vesicle Fusion Assay Reveals Munc18-1 Binding to the SNARE Core Is Sufficient for Stimulating Membrane Fusion. ACS chemical neuroscience, 1 3, 168-174

Diao, Jiajie; Yoon, Tae-Young; Su, Zengliu; Shin, Yeon-Kyun; Ha, Taekjip 2009. C2AB: a molecular glue for lipid vesicles with a negatively charged surface. Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25 13, 7177-80

Yoon, Tae-Young; Lu, Xiaobing; Diao, Jiajie; Lee, Soo-Min; Ha, Taekjip; Shin, Yeon-Kyun 2008. Complexin and Ca2+ stimulate SNARE-mediated membrane fusion. Nature structural & molecular biology, 15 7, 707-13