Today is

Department of

Cancer Biology

Postdoctoral Fellows

 

 Name        Lab
 Gregory Bick        Xiaoting Zhang, PhD
 Lixiao Che        Chunying Du, PhD
 Xialoan Deng        Jianjun Chen, PhD
 Lei Dong        Jianjun Chen, PhD
 Xiuyang Feng        Carolyn Price, PhD
 Chunmin Ge        Chunying Du, PhD
 Mingang Hao        Jun-Lin Guan, PhD
 Shih-Jui (Cherie) Hsu        Carolyn Price, PhD
 Huilin Huang         Jianjun Chen, PhD
 Jiuwei Lu        Jiajie Diao, PhD
 Takako Okamato        Jun-Lin Guan, PhD
 Joseph Racca        Susan Waltz, PhD
 Pranjal Sarma        David Plas, PhD
 Chao Shen        Jianjun Chen, PhD
 Rui Su        Jianjun Chen, PhD
 Shaogang Sun         Jun-Lin Guan, PhD
 Rita Verma        Maria Czyzyk-Krzeska, MD, PhD
 Hengyou Weng        Jianjun Chen, PhD
 Collin Wetzel        David Plas, PhD
 Hsin-Jung Wu        Jun-Lin Guan, PhD
 Fuchun Yang        Jun-Lin Guan, PhD
 Syn Kok Yeo
       Jun-Lin Guan, PhD
 Yijuan Zhang
       Xiaoting Zhang, PhD
 Dan Zhao        Xiaoting Zhang, PhD